Mechelen start experiment: burgerpanel geeft beleid mee vorm

Gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie bij de voorstelling van het burgerpanel.
David Legreve Gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie bij de voorstelling van het burgerpanel.
De stad Mechelen richt volgend jaar een burgerpanel op. Dat zal bestaat uit een representatief staal van vijftig Mechelaars dat zich zal uitspreken over belangrijke beleidsthema’s. “Met de installatie van een burgerpanel lanceren we een unieke proeftuin in Vlaanderen.”

De stad laat zich inspireren door de Burgerraad in Oost-België, maar het is de eerste keer dat op stedelijk niveau een inspraaksysteem wordt opgezet met loting en deliberatieve democratie, gekoppeld aan de gemeenteraad. Het project wordt momenteel uitgewerkt door een kerngroep van experten, een afvaardiging van het schepencollege en de commissieraadsvoorzitters uit meerderheid én oppositie.

“Het burgerpanel zal bestaan uit vijftig Mechelaars die alle inwoners vertegenwoordigen. Zij krijgen de kans om het beleid in Mechelen mee vorm te geven. Het panel zal zich buigen over Mechelse thema’s die zowel door het panel zelf als door de gemeenteraad op de agenda gezet kunnen worden”, legt gemeenteraadsvoorzitter Fabienne Blavier uit.

Loting

De proeftuin verloopt in drie fases: het bepalen van het thema, het loten van de 50 Mechelaars en ten slotte de eigenlijke discussie van het panel en terugkoppeling naar de gemeenteraad. De eerste fase is bijna afgerond. Eind december worden het eerste thema en de concrete vraagstelling voor het burgerpanel bepaald.

Fase twee is gepland voor begin januari. De loting gebeurt volgens een wetenschappelijke methode waarbij eerst een willekeurige steekproef wordt getrokken uit het bevolkingsregister van 5.000 Mechelaars. Zij krijgen allemaal een brief met de vraag of ze zouden willen deelnemen aan het burgerpanel.

Uit die reacties wordt vervolgens de uiteindelijke groep van 50 Mechelaars samengesteld, representatief voor de bevolking. Er wordt onder meer rekening gehouden met gender, leeftijd, opleiding, diversiteit en de spreiding tussen centrum, wijken en dorpen.

Schepen Patrick Princen: “Deze fase is heel spannend. Elke Mechelaar komt in aanmerking om begin januari een brief van de stad te krijgen. Bij 5.000 Mechelaars zal dat uiteindelijk het geval zijn. Vergelijk het met de gouden wikkel van Willy Wonka uit het boek Sjakie en de Chocoladefabriek van Roald Dahl.”

Aanbevelingen

In de derde en laatste fase, eind april of begin mei, zullen de Mechelaars zich in het Hof van Busleyden buigen over het gekozen thema. De eerste dag zal het panel worden ondergedompeld in het thema, de tweede moet het komen tot een mening en aanbevelingen. Het experiment eindigt met een bespreking in de betrokken raadscommissie en een terugkoppeling en besluit door het schepencollege en de gemeenteraad, dat zich engageert terdege rekening te zullen houden met de aanbeveling.

In de loop van 2020 wordt het allereerste burgerpanel vervolgens grondig geëvalueerd en bijgestuurd.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.