Leerlingen rennen 1.000 euro bijeen

Foto Marc Aerts

Leerlingen en leerkrachten van het Paramedisch Instituut hebben een cheque ter waarde van 1.000 euro overhandigd aan de vzw De Lage Drempel. Met zijn zeshonderd brachten ze het geld bijeen met een sponsorloop tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding. Het initiatief kaderde in het tweejaarlijkse project Paramundo. "Het hele schooljaar lang wordt dan in alle vakken en klassen gewerkt rond diversiteit om onze leerlingen beter te leren omgaan met de diversiteit in de samenleving en in de wereld", legt projectcoördinator Kelly Schippers uit. "Afgelopen editie kozen we voor het thema kansarmoede."


(WVK)