Jongeren planten zelf speelbos aan

Foto David Legreve

Op het grasveld naast de Chiroterreinen in de Sint-Amandusstraat in Heffen is een speelbos aangeplant. Het waren de jongeren zelf die met hulp van de buurtbewoners en kinderen van vrije basisschool De Vlieger een negenhonderd inlandse boompjes in de grond stopten. Het perceel van ongeveer 20 are groot is eigendom van de stad Mechelen, en wordt intensief gebruikt door de plaatselijke Chiro. Het nieuwe bos moet een plek worden voor alle Heffenaars. Voor de aanleg werkte stad Mechelen samen met het Regionaal Landschap Rivierenland. De aankoop van de boompjes en de netten tegen konijnenvraat zijn zo voor 100 procent betoelaagd. De stadsdiensten plaatsten ook enkele houten spelelementen. In het voorjaar komt daar nog een wilgendorp bij.


(EDT)