Johan Van Overtveldt neemt ontslag als gemeenteraadslid

Installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad begin vorig jaar. Johan Van Overtvelt (NV-A) legde de eed af, maar was er sindsdien vaker niet dan wel.
David Legreve Installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad begin vorig jaar. Johan Van Overtvelt (NV-A) legde de eed af, maar was er sindsdien vaker niet dan wel.
Johan Van Overtveldt neemt ontslag uit de gemeenteraad van Mechelen. “Ik kan niet anders dan vaststellen dat mijn functie als voorzitter van de Commissie Begroting in het Europees Parlement al mijn tijd en energie vraagt.”

De voormalig Minister van Financiën verhuisde speciaal om in de Dijlestad te kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, uiteindelijk als lijstduwer. Hij raakte verkozen, maar belandde met zijn partij in de oppositie en was slechts de helft van de zittingen aanwezig en nooit tijdens commissievergaderingen.

Hij komt nu tot de conclusie dat hij geen tijd heeft voor zijn mandaat. “Ik heb tijdens de eindejaarsperiode de balans opgemaakt, en deze moeilijke knoop doorgehakt. Ik ben fier dat ik heb kunnen meewerken aan de verdere uitbouw van de Mechelse N-VA-afdeling, en zal hen met veel plezier, met raad en daad blijven bijstaan.”

N-VA toont begrip. “We betreuren zijn vertrek, maar begrijpen zijn beslissing en wensen hem veel succes met de uitdagingen op Europees niveau”, zegt Freya Perdaens. In de plaats komt Kerstin Hopf. ”Na een jaar van op de zijlijn het huidig bestuur geobserveerd te hebben, lijkt het me dat er genoeg uitdaging is op gebied van lokale economie, mobiliteit en veiligheid. Dit zijn thema’s waar ik op zal inzetten.”