Impulsfonds ondersteunt sport- en jeugdverenigingen

Illustratief
Foto David Legreve Illustratief
De stad Mechelen roept een impulsfonds in het leven om haar sport- en jeugdverenigingen te ondersteunen. Ze voorziet 678.000 euro.

Voor de sportverenigingen is een budget voorzien van 590.000 euro. Daarin zitten de kwijtscheldingen van concessies en de huur van sportaccommodatie en het uitstel van de verhoogde tarieven die normaliter vanaf 1 augustus van toepassing zouden zijn.

Daarnaast komt er ook een steunfonds dat op maat van de clubs middelen zal toekennen. “Het zal veel maatwerk vergen om alle clubs terug op een normatieve wijze te laten functioneren”, zegt schepen van Jeugd en Sport Abdrahman Labsir.

Naar jeugd gaat 87.500 euro. De steun kan variëren van het ondersteunen van de zomerkampen en zomerinitiatieven over compensaties van verliezen tot het voorzien van veiligheidsmaterialen om activiteiten en kampen te kunnen laten doorgaan in veilige omstandigheden.