Illegaal (16) opgepakt in Akkerlaan

Een zestienjarige illegaal, die naar eigen zeggen afkomstig is uit Algerije, werd in de Akkerlaan door de politie opgepakt. Hij werd opgemerkt door een patrouilleploeg van de politie omstreeks 1.30 uur. De tiener werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Hij had geen antwoord op de vraag waarom hij zich daar bevond en kon verder ook niets zeggen over de fiets waarmee hij zich verplaatste. De fiets werd in beslag genomen. (TVDZM)