Identiteitscontrole? Politie moet zeggen waarom

De politiezone Mechelen-Willebroek is in mei gestart met het registreren van elke identiteitscontrole van een burger. Op die manier wil het korps aantonen dat deze niet selectief gebeuren.

Met het initiatief wil de politie het zogenaamd etnisch profileren tegengaan: het uitvoeren van controles op basis van iemands afkomst of etniciteit. "De terreurdreiging en de genomen antiterreurmaatregelen lijken de praktijken van etnisch profileren in de hand te werken. Echter, het is een vorm van discriminatie en in strijd met de mensenrechten", poneerde de Liga voor Mensenrechten maandagavond tijdens een debat in de Thomas Morehogeschool. Of het ook in Mechelen en Willebroek bestaat en in welke mate dan wel, dat moet een nieuw initiatief duidelijk maken. Sinds kort wordt elke identiteitscontrole geregistreerd.

Vertrouwensband

"Het is iets dat je wel vaker hoort van mensen met een migratieachtergrond: dat ze vaker worden gecontroleerd door de politie. Er zijn geen cijfers om dat te bevestigen of te ontkrachten. Meten is weten", zegt Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld). Voortaan zullen agenten bij een identiteitscontrole ook moeten aangeven waarom ze iemand controleren. "En dus niet op basis van een bewust of onbewust vooroordeel. We willen daar transparant over zijn. Het zal de vertrouwensband tussen burgers en politie versterken." In ons land is de politiezone volgens Somers de eerste, maar in andere landen zoals Groot-Brittannië gebeurt het nu al systematisch. De burgemeester wil in ons land een voorbeeld stellen, maar dat is niet naar de zin van Mechels schepen Marc Hendrickx (N-VA). Volgens hem zet de maatregel een rem op het politiewerk omdat agenten rekening zullen moeten houden met evenwichten. "Als bepaalde jongeren vaker voor overlast zorgen dan anderen, is het dan niet normaal dat die extra aandacht krijgen?" Volgens Somers is de kritiek naast de kwestie. "Het is niet erg als een bepaalde groep vaker gecontroleerd wordt, zolang dat objectief gebeurt." (WVK)