Gezocht: zangers die Sinte-Mette zongen voor UNESCO

Werden in 1952 opnames gemaakt voor UNESCO van het Mechelse Sinte-Mettelied? Opzoekingswerk door het Sinte-Mette Genootschap doet dit alvast vermoeden. Het hoopt de zangers van toen terug te vinden.

In het Stadsarchief ontdekte François van der Jeught onlangs een dun kaftje met daarin een tekst 'Sint-Martensviering te Mechelen' uit 1952 van de hand van de Mechelse onderwijzer Edward de Keyser. De Keyser besprak in zijn bijdrage vier versies van authentieke Mechelse Sinte-Metteliedjes mét de teksten in het Mechels dialect. "De Keyser schreef onder zijn tekst dat enkele leerlingen van de Gemengde gemeenteschool op Hanswijk de Bercht - nu De Puzzel aan de Leuvensesteenweg - op 23 januari 1952, Sinte-Mette in het Mechels hadden gezongen en dat het lied toen door het N.I.R. op plaat zou zijn opgenomen voor UNESCO!", weet Rudi De Mets, voorzitter van het Sinte-Mette Genootschap.


Of dat effectief het geval was, is onduidelijk, maar de opname - en eentje uit 1937 - wordt wel degelijk bewaard in het VRT-klankarchief. De Mets is nu op zoek naar kinderen die het lied in 1952 hebben ingezongen. Zij kunnen contact opnemen via rudi.demets@telenet.be. In elk geval is de traditie van Sint-Maarten niet erkend door UNESCO, wel als Vlaams immaterieel erfgoed.