Geen toren op Cometsite

"GEDROCHT VAN JEWELSTE" WAS DOORN IN HET OOG VAN MECHELAARS

De eerste schets van de toren werd negatief onthaald door de Mechelaars.
Foto RV De eerste schets van de toren werd negatief onthaald door de Mechelaars.
Het Mechelse college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat er geen toren komt op de voormalige Cometsite. Deze was menig Mechelaar een doorn in het oog en ook de Gecoro sprak zich negatief uit. Het verlies aan woonoppervlakte zal wel elders worden gecompenseerd in het woonproject, dat overigens niet meer Zorro, maar Komet heet.

"Een gedrocht van jewelste." "Afschuwelijk." "Sluit de ontwerper definitief op in de psychiatrie." De Mechelaars waren in september niet mals toen de eerste schets van de Zorrotoren werd vrijgegeven. Het stadsbestuur benadrukte in een reactie op de commotie dat het toparchitectuur wil aan de Koningin Astridlaan, maar ziet nu toch volledig af van de toren. Het online magazine As Gau Paust bracht dankzij een openbaarheidsverzoek aan het licht dat het college van burgemeester en schepenen op 5 januari al besliste dat er geen 40 meter hoge toren komt.


"Het inrichten van een landmark binnen art. 1.2.V2 dient geschrapt te worden uit het RUP. Het inrichten van bijkomende bouwlagen ten opzichte van het naastgelegen Crinagebouw is hierbij niet meer mogelijk daar het aanleiding geeft tot te veel hinder voor de omgeving", luidde het standpunt van het college.

Kritische reacties

"Tijdens infovergaderingen, op sociale media en in kranten zijn er veel reacties op gekomen en tijdens het openbaar onderzoek werden ook verschillende bezwaren tegen de toren ingediend. Adviesinstanties, waaronder de Gecoro, lieten zich heel kritisch uit", motiveert schepen Greet Geypen (Open Vld) de beslissing. Ze houdt overigens nog een slag om de arm. "De Kwaliteitskamer, dat vorige week voor het eerst bijeenkwam, moet nog een advies overmaken en dat zullen we au sérieux nemen."


De schepen vindt het lastig om nu al over het RUP te communiceren terwijl het nog niet is afgerond en benadrukt dat het uiteindelijk de gemeenteraad zal zijn die zal beslissen. Dat gebeurt nog deze of volgende maand. Het aftoppen van de toren betekent overigens niet dat er minder gebouwd zal worden op de Cometsite. De ruimte die verloren gaat in de toren, zal elders op het gebied worden gecompenseerd, mogelijk met extra verdiepingen aan de Vaart. "Het masterplan van ontwikkelaar Re-Vive bepaalde dat er 46.000m² oppervlakte ontwikkeld zou worden, iets wat na onderhandelingen werd teruggebracht naar 40.000. Het is ons voorstel om die 40.000 te behouden", aldus Geypen.


Bij het Gentse Re-Vive volgen ze de ontwikkelingen op de voet. Daar hopen ze voor de zomer een bouwaanvraag te kunnen indienen en nog dit jaar de eerste spadesteek te kunnen realiseren. "We waren al begonnen met de ontwerpen, maar alles ligt nu stil in afwachting van een definitieve beslissing", zegt Steven Rosseel. "We wilden graag een landmark, maar zullen ons inpassen in de beslissing van de stad."


Opvallend: het project draagt niet langer de naam Zorro, maar Komet. "De naam Zorro werd bedacht door een communicatiebureau, maar na het lezen van de reacties van de buurt hebben we de vlucht vooruit genomen en de oude naam in ere hersteld." Volgens de huidige plannen komen er op Comet zo'n 314 woongelegenheden rondom een parkje.