Fraudejager vervalst document met tipp-ex

COMMISSARIS RISKEERT 40 MAANDEN CEL VOOR WITWASSEN EN SCHRIFTVERVALSING

Politiecommissaris Agim D.
Patrick Lefelon Politiecommissaris Agim D.
Ooit was commissaris Agim D.B. (47) de schrik van de Antwerpse diamantwereld, omdat hij geen medelijden had met diamantairs die sjoemelden met hun steentjes en de mega-opbrengsten via belastingparadijzen witwasten. Gisterenochtend zat de fraudejager zelf op de beklaagdenbank. De procureur wil hem in totaal veroordeeld zien tot 40 maanden celstraf voor feiten van schriftvervalsing en witwassen.

Diamantspeurder Agim D.B. kwam in het vizier van het gerecht, nadat hij eind januari 2015 een verdachte wisseltransactie had uitgevoerd in een wisselkantoor op het Falconplein in Antwerpen. Het onderzoek bracht nog andere verdachte transacties aan het licht, goed voor 74.000 euro in totaal. De commissaris belandde in de cel op verdenking van witwassen en schriftvervalsing.

Expert in diamantfraude

Die beschuldigingen deden de wenkbrauwen fronsen. Commissaris Agim D.B. is immers een expert in diamantfraude. Hij werd door de federale politie zelfs een tijdlang uitgeleend aan de Verenigde Naties in de strijd tegen bloeddiamanten uit Afrikaanse oorlogsgebieden. De Verenigde Naties betaalden zijn loon en onkosten in dollars of Engelse ponden uit. Volgens D.B was een deel van het cash geld dat hij naar het Antwerpse wisselkantoor had gebracht afkomstig van zijn werk voor de VN, maar dat geloofde de onderzoeksrechter niet. D.B. legde zijn betalingsstaat voor.


"In het document stonden reisvoorschotten en -afrekeningen die beklaagde van de Verenigde Naties had ontvangen", aldus procureur De Witte. "Achter elk bedrag stond vermeld hoe ze werden betaald: cash of via de bank. Bij de eerste bedragen stond dat ze betaald werden via overschrijving, maar achter een bedrag van 13.500 euro stond geen vermelding. Na controle bij de VN bleek dat dat geld nochtans ook was overgeschreven. Commissaris Agim D.B. had die vermelding met tipp-ex weggeveegd op zijn document. Een duidelijke vervalsing."


Voor de schriftvervalsing riskeert de commissaris 10 maanden cel en een boete van 250 euro. De verdediging kon de feiten niet ontkennen, maar vroeg begrip van de rechter. "Die vervalsing gebeurde toen de commissaris al in de gevangenis zat, een zeer stressvolle situatie. Hij is daar gekraakt", zei zijn advocaat Gert Warson. "Mijn cliënt is zelf een onderzoek beginnen voeren om het vooruit te doen gaan. Hij heeft daarbij iets gemanipuleerd, wat eigenlijk niet nodig was om zijn onschuld staande te houden."


Toen er een huiszoeking kwam bij Agim D.B. in Mechelen vonden de speurders van het Comité P. een aanzienlijke hoeveelheid diamanten en goud voor bijna 200.000 euro. De zakjes staken in een metalen kist, verstopt in een kast op de slaapkamer. Commissaris D.B. hield die bij op vraag van een bevriend diamantair, Abhay N. Hij had die leren kennen tijdens een gerechtelijk onderzoek in 1999.


Op de vraag waarom D.B. deze diamanten verborg, kregen de speurders van het Comité P. twee verschillende verklaringen. De commissaris zei dat hij de goederen bijhield op vraag van de diamantair om ze te verbergen voor de fiscus. De diamantair zelf verklaarde echter dat hij de diamanten verborg bij de speurder, uit angst voor zijn schuldeisers. Wat ook de reden was, voor het parket was het duidelijk: "Witwaspraktijken. En dan nog net in de diamantsector. Daar waarin hij jaren actief was als politiecommissaris en als expert werd gezien."


Voor dit deel van het dossier vroeg advocaat Gert Warson de vrijspraak. "Men wil hem extra straffen omdat hij agent is. Misschien had de commissaris de diamanten niet moeten bijhouden, maar strafrechtelijk gezien heeft hij niets verkeerd gedaan. Beide mannen hadden over de jaren heen een kameraadschap opgebouwd, waarna de vraag kwam om de diamanten bij te houden. De procureur kan niet bewijzen dat de diamanten een illegale afkomst hebben. Dan is er geen sprake van witwaspraktijken." Het parket eiste voor deze feiten dertig maanden cel en een boete van 5.000 euro.

Bevriend diamantair

De Antwerpse diamantair die mee terechtstaat, riskeert voor zijn beperkte rol in de zaak twee jaar cel en 2.500 euro boete. Zijn pleidooi was korter. Advocaat Frank Marneffe benadrukte alleen dat het niet slim was van zijn cliënt om de goederen onder te brengen bij een politie-agent: "Hierdoor komt hij nu mee in de problemen, maar met alle andere handelingen van de politiecommissaris heeft mijn cliënt niets te maken."


Vonnis over een maand.