Fluvius verkoopt perceel ‘Eandiswijk’ aan projectontwikkelaar: tot 266 woningen op komst

Op het perceel Eandiswijk komen tot maximaal 266 woningen.
Fluvius Op het perceel Eandiswijk komen tot maximaal 266 woningen.
Netbedrijf Fluvius heeft twee hectare grond aan de N16 verkocht aan het consortium Cores-Vanhout. Er komt een nieuwe woonwijk met maximaal 266 woningen.

Fluvius verkocht eerder perceel ‘Eandistip’ aan de Antwerpsepoort aan ontwikkelaar Kairos/Mont-real. Deze start er dit jaar met de bouw van een parkeergebouw. Nu wordt het aangrenzende perceel ‘Eandiswijk’ verkocht. Dat kan omdat Fluvius vorig jaar de renovatie van zijn kantoorgebouw afrondde, waardoor een groot deel van de site vrijkomt.

“De Eandiswijk heeft het potentieel om te transformeren tot een volwaardig kwalitatief stadsdeel. De nieuwe wijk is opgevat als een woonomgeving met grote landschappelijke kwaliteiten en een hoge standaard op het vlak van duurzaamheid. Het is aan de nieuwe investeerder om deze kwalitatieve ambities te realiseren”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen.

“Groene invulling”

Volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen er maximaal 266 woningen komen, waarvan minstens 21 grondgebonden eengezinswoningen. “Daarnaast is er ook nog beperkt ruimte voor kantoren, handel en horeca. “Ongeveer dertig procent van de site kan bebouwd worden, wat zeker naar de Afleidingsdijle toe garanties biedt voor een zeer groene invulling”, aldus Geypen.

Aan de verkoop van het perceel werden enkele verplichtingen gekoppeld. Zo zal de ontwikkelaar de aanleg van het park op de Inter-Betonsite moeten financieren en moeten instaan voor de wegenis op eigen terrein en voor de heraanleg van het kruispunt Elektriciteitstraat-N16.

Bruggen

Over de Afleidingsdijle komen er tussen de nieuwe Eandiswijk en het Rode Kruisplein twee bruggen: een brug voor voetgangers en fietsers en een tweede brug voor lokaal autoverkeer tussen de twee sites. De aanbesteding voor deze bruggen wordt nog voor de zomer gelanceerd. De aanleg is voor het najaar. Ze moeten begin 2022 in gebruik zijn, wanneer parking Keerdok de deuren opent.