Er komt nieuw plan voor Spreeuwenhoek, op vraag van buurt: “Géén 360 woningen en bos van Loos blijft”

Het oude plan voor Spreeuwenhoek in Muizen.
Stad Mechelen Het oude plan voor Spreeuwenhoek in Muizen.
“Er komen minder woningen en het bos van Loos blijft.” Dat zegt het stadsbestuur over Spreeuwenhoek in Muizen. Al maakt het tegelijk een kanttekening: “We zullen geen miljoenen euro’s aan planschade betalen”. Intussen krijgt de tijdelijke invulling voor de vroegere voetbalvelden vorm. Er zouden onder meer een belevingstuin en BMX-parcours komen.

De stad maakt een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Spreeuwenhoek, omdat het vorige op losse schroeven staat sinds een arrest van de Raad van Vergunningsbetwistingen van eind 2017. Sindsdien kan elke bouwvergunning worden aangevochten. Woensdagavond gaf het stadsbestuur een stand van zaken over het heikele dossier tijdens een bewonersvergadering. Het wil het RUP niet herstellen, maar komt op de proppen met een nieuw project voor de buurt. “We willen een beter plan opmaken”, zegt schepen van Wonen Greet Geypen (Open Vld). Bedoeling is snel een studiebureau aan te stellen – er wordt gekeken naar Igemo, omdat dit ook het aangrenzende gebied Ragheno uittekent.

Onteigeningen

De schepen geeft aan dat er volgens het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid twee opties zijn: of Spreeuwenhoek wordt een dichtbebouwde, stedelijke wijk, of het wordt een groene buurt die de leefbaarheid van de stad verhoogt. Het stadsbestuur kiest voor de tweede optie, zoals de buurt ook vraagt. “Er zullen nooit 360 woningen komen op Spreeuwenhoek, zoals het huidige plan wel nog voorziet. Het aantal zal sowieso dalen. In welke mate, dat zal het volgende traject uitmaken.” Belangrijke randvoorwaarde: “De belastingbetaler mag niet voor miljoenen op kosten worden gejaagd voor planschade (schade die de eigenaar van een bebouwbare grond ondervindt als zijn grond door een bestemmingswijziging niet meer bebouwbaar of verkavelbaar is, red.) en onteigeningen”, aldus Geypen. 

De bewonersvergadering over Spreeuwenhoek werd druk bijgewoond. Schepen Greet Geypen gaf toelichting.
WVK De bewonersvergadering over Spreeuwenhoek werd druk bijgewoond. Schepen Greet Geypen gaf toelichting.

Leuvensesteenweg

Andere principes die het stadsbestuur hanteert, zijn de realisatie van een groene long in het gebied en het behoud van het bos van Loos. Dat laatste komt er op vraag van de buurt, maar veroorzaakt tegelijkertijd ook onrust. Het niet aanleggen van de ontsluitingsweg door het bos van Loos maakt dat de toekomstige bewoners van Spreeuwenhoek met hun wagens door de bestaande Sint-Albertuswijk moeten. “De straten zijn daar helemaal niet op voorzien. Dan zijn de bewoners de pineut”, protesteert een dame. Andere bewoners wijzen erop dat de Leuvensesteenweg nu al meer dan verzadigd is. “Dit project starten, is zinloos, want dan staan we binnenkort met zijn allen overal stil.” Volgens Geypen moet het milieu-effectenrapport daar een antwoord op bieden. Ook voor de waterhuishouding wordt nog een oplossing gezocht.

BMX-parcours

Intussen krijgen de plannen voor de tijdelijke invulling van de vroegere voetbalvelden van KFC Muizen concrete vorm. In overleg met buurtbewoners werd gezocht naar een bestemming voor de komende drie à vier jaar van het 12.000 vierkante meter grote, braakliggende terrein. Momenteel is er een plan om er een belevingstuin voor kinderen, een BMX-parcours, een hondenweide, een multifunctioneel plein voor feestelijkheden, een moestuin én een Finse looppiste aan te leggen. “Er werd nog niks afgeklopt”, geeft schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen) aan.

Hier had de ontsluitingsweg moeten komen door het bos van Loos, maar die baan wordt van de plannen geschrapt. Daardoor zullen de toekomstige bewoners van Spreeuwenhoek wel door de Sint-Albertuswijk rijden.
PN Hier had de ontsluitingsweg moeten komen door het bos van Loos, maar die baan wordt van de plannen geschrapt. Daardoor zullen de toekomstige bewoners van Spreeuwenhoek wel door de Sint-Albertuswijk rijden.
De stad wil geen planschade moeten betalen.
PN De stad wil geen planschade moeten betalen.Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.