Eiken Vrijbroekpark na 70 jaar gekapt

De 51 Amerikaanse eiken in Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark gaan vanaf 17 juli allemaal tegen de grond. De veerkracht van het hout kreeg door de aanhoudende droogte van de laatste weken een deuk. Het gevaar voor vallende takken is volgens de provincie te groot geworden.


"Om de veiligheid van wandelaars en spelende kinderen op het hockeyveld en het speelveld te garanderen, zullen de eiken gekapt worden. Deze beslissing werd genomen in nauw overleg met ANB, het Agentschap voor Natuur en Bos, dat ook de vergunning afleverde", deelt Bruno Peeters (N-VA) mee, gedeputeerde bevoegd voor groen- en recreatiedomeinen.


"De Amerikaanse eiken zijn 70 jaren oud, maar staan in het Vrijbroekpark eigenlijk niet op hun plaats. Amerikaanse eik voelt zich niet thuis in een moerassige bodem zoals die van het park. Hierdoor zijn de eiken zwak en krijgen houtzwammen gemakkelijker toegang." Het hout van de Amerikaanse eiken wordt verkocht in samenwerking met ANB, via een openbare verkoop voor houthandelaars. In het najaar wordt de dreef opnieuw aangeplant met nieuwe bomen die geschikt zijn voor deze standplaats. "Een groep van bomenexperten uit het park zal zich hier over buigen en nieuwe bomen uitkiezen. Met nieuwe, inheemse bomen zullen de bezoekers van het Vrijbroekpark nog generaties van een mooie, groene dreef kunnen genieten." (AVH)