Eigenaar “champignonkwekerij” reageert: “Geen sprake van enige huisjesmelkerij”

In een technische ruimte zou tot voor kort een paddenstoel hebben gestaan.
RV In een technische ruimte zou tot voor kort een paddenstoel hebben gestaan.
“Er is geen sprake van enige huisjesmelkerij.” Dat zegt de eigenaar van tientallen Mechelse domiciliekamers die eerder deze week onder vuur kwam te liggen.

Vlaams Belang kaartte begin deze week de situatie in de “champignonkwekerij” (zo genoemd naar een paddenstoel die in een technische ruimte groeide) aan de Speecqvest aan.

Deze krant bracht daarop het verhaal van twee huurders, die niet te spreken waren over hun huisvesting. De eigenaar, die anoniem wenst te blijven, was eerder onbereikbaar, maar gaat nu in het verweer.

“Nooit klacht”

“Geen van beiden heeft ooit enige opmerking geformuleerd in verband met de staat van het door hen gehuurde pand”, reageert de eigenaar nu via zijn advocaat. “Vanwege de andere huurders kwam er evenmin enige klacht.”

Volgens de advocaat is het ongenoegen van de twee terug te voeren tot een veroordeling door de vrederechter in oktober wegens achterstallige huurgelden en gemeenschappelijke kosten van respectievelijk 1.461 en 1.592 euro.

“Meent u niet dat de houding van de twee geciteerde huurders volkomen tegenstrijdig is, wanneer zij enerzijds klagen over de staat van het gehuurde en anderzijds hierin reeds vijftien jaar wonen en er te allen prijzen willen blijven wonen?”

“Sfeerschepping”

“Mijn cliënt verzet zich daarenboven ten stelligste tegen de sfeerschepping naar aanleiding van de mededeling dat hij in een chique villa zou wonen en lid zou zijn van een serviceclub”, aldus de advocaat.

Volgens de eigenaar vond de waterinsijpeling door het plafond slecht een keer plaats omdat huurders de douchekuip hadden laten vollopen. Nochtans droop tijdens het bezoek van deze krant ook water door het plafond, maar volgens de eigenaar ging het vermoedelijk om enscenering.

Op de bewering van de schepen van Wonen dat door de stad al vijf keer proces-verbaal werd opgesteld tegen de eigenaar, luidt het antwoord: “Het komt mij volstrekt ongeloofwaardig voor dat, wanneer er werkelijk processenverbaal zouden opgesteld zijn, het parket hieraan nooit enig gevolg zou voorbehouden.”