Dringend subsidies gevraagd voor kapel Romboutskathedraal

De provincie vraagt dringend om subsidies voor stabiliteitswerken in de Sacramentskapel van de Sint-Romboutskathedraal. De ribben van het gewelf dreigen naar beneden te komen.


Nieuw zijn de problemen met het ribgewelf uit vermoedelijk 1450 niet. In de jaren 80 al werden barsten vastgesteld. Bandijzers werden aangebracht om de ribben extra te verankeren. Bij een vooronderzoek voor de binnenrestauratie van de kathedraal in 2016 werd evenwel vastgesteld dat de toestand nog verslechterd is. De kapel werd gesloten, maar is intussen weer open voor bezoekers sinds de plaatsing van steenslagnetten. "De gewelfschillen van het netgewelf zijn stevig, het probleem zijn de ribben. Op sommige plaatsen kan je je hand steken tussen beide", zegt Jochen Ketels van studiebureau Arter. Gedeputeerde voor Erfgoed Luk Lemmens verzekert dat het gewelf niet plots zal invallen. "Maar we moeten er wel dringend wat aan doen." De provincie heeft een dossier klaar dat nu naar de Vlaamse overheid gaat voor subsidiëring. Die kan nog jaren op zich laten wachten. De werken worden geraamd op 493.000 euro. (WVK)