Douaneplein - Brusselsesteenweg zonder één auto te kruisen

STAD KIEST AANNEMER DIE FIETSOSTRADE IN MECHELEN ZAL AANLEGGEN

Impressie met centraal de Tangent en bovenaan de N15. Onder beide infrastucturen wordt een fietstunnel gemaakt, die breed en goed verlicht is, met zachte hellingen.
Mechelen In Beweging Impressie met centraal de Tangent en bovenaan de N15. Onder beide infrastucturen wordt een fietstunnel gemaakt, die breed en goed verlicht is, met zachte hellingen.
De Mechelse gemeenteraad beslist dinsdag over de aanbesteding van een fietspad tussen het Douaneplein en de Brusselsesteenweg. Het zal de ontbrekende schakel vormen tussen de huidige fietsostrade naar Antwerpen en de toekomstige naar Brussel.

Het pad voor wandelaars en fietsers van een kleine drie kilometer zal parallel lopen met de Tangent, de verbindingsweg in aanbouw. "Fietsers en voetgangers zullen van het Douaneplein tot aan de Brusselsesteenweg kunnen trappen of wandelen zonder één auto te kruisen", zegt communicatiecoördinator Rudy Van Camp van het stationsproject Mechelen in Beweging. Om dat mogelijk te maken, komen er brede en goed verlichte tunnels onder de N15, de Tangent en de Jubellaan. Een fietsbrug leidt dan weer over de Brusselsesteenweg, de zwevende constructie 'De fietspuzzel' over de Leuvensesteenweg. Het traject zal de bestaande fietsostrade naar Antwerpen verbinden met de toekomstige naar Zemst en Brussel (de aanleg zou in 2018 moeten starten). "Het nog ontbrekende stuk tussen het station van Nekkerspoel en het Douaneplein zit in de heraanleg van de vesten", geeft Van Camp nog mee. Het is de bedoeling om voor de zomer van volgend jaar met de aanleg te starten, zodat het fietspad eind 2018 op zijn minst deels klaar kan zijn. "De nieuwe infrastructuur wordt ingebed in een groene omgeving, met aan het Douaneplein ook een bufferbekken dat het overtollige regenwater moet opvangen."


Het fietspad maakt deel uit van het 'Afwerkingsdossier Tangent' dat dinsdag aan de gemeenteraad voorligt. "Het eerste luik, de ruwbouw, is bezig, de afwerking omvat de infrastructuur met asfalt, verlichting en verkeerssignalisatie, maar ook de aanleg van de kruispunten van de nieuwe weg met de Brusselsesteenweg, de Jubellaan, de Leuvensesteenweg en de N15. Het derde luik van het dossier is de aanleg van de landschapsarchitectuur, zoals straatmeubilair. De fasering van de werken wordt bepaald door de aannemer, hierbij worden zeer strikte voorwaarden opgelegd om de hinder zo veel mogelijk te beperken." De aanleg van de kruispunten belooft een voor het verkeer akelige klus te worden.

De 'Fietspuzzel' over de Leuvensesteenweg.
Mechelen In Beweging De 'Fietspuzzel' over de Leuvensesteenweg.

Werfbezoek

De interesse in het ganse stationsproject blijft bij de Mechelaars intussen erg groot. Voor een rondleiding afgelopen weekend hadden 1.500 kandidaten zich ingeschreven, maar was er maar plaats voor 670 belangstellenden. Vandaar dat vermoedelijk in de maand oktober een 'Groot Werfbezoek' zal plaatsvinden, maar dan op een ander deel.