CVO Crescendo en GO! CVO Rivierenland bundelen krachten

CVO Crescendo en GO! CVO Rivierenland gaan vanaf 1 september als één groot centrum voor volwassenenonderwijs door het leven. Ze doen dat om het opleidingsaanbod in het werkingsgebied te vrijwaren en zelfs te versterken. Door een beslissing van de Vlaamse regering dreigde kleine centra immers te verdwijnen. Het gefuseerde CVO biedt nu opleidingen in 36 lesplaatsen tussen Antwerpen en de Brusselse Rand, goed voor ruim 8.000 cursisten. De hoofdzetel van Crescendo CVO blijft in Mechelen. "Met de fusie kunnen we de opleidingsvraag en het opleidingsaanbod in een grotere regio op elkaar afstemmen", zegt Marleen Mast, directeur van Crescendo CVO. "Niet toevallig lijken de knelpuntberoepenlijst van de VDAB en ons opleidingsaanbod op elkaar." (WVK)