Buurt mag mee beslissen over toekomst vroegere voetbalvelden KFC

Wat moet hier de komende vier jaar komen? De buurt beslist mee.
David Legreve Wat moet hier de komende vier jaar komen? De buurt beslist mee.
De buurtbewoners krijgen zeggenschap over de vroegere voetbalvelden van KFC Muizen in de Lotelingenstraat. Volgende week kunnen ze op een vergadering voorstellen doen voor een tijdelijke invulling.

KFC Muizen verhuisde recent naar een nieuwe infrastructuur op een terrein grenzend aan de vorige. Dat in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Spreeuwenhoek. Nu de opmaak van dat plan moet worden overgedaan om een einde te maken aan de rechtsonzekerheid, is er ruimte voor buurtinitiatief. “Volgende week maandag komt de stad samen met de bewonersbegeleidingsgroep Spreeuwenhoek om te brainstormen over mogelijke tijdelijke invullingen op de oude terreinen. Tijdens de vorige vergadering hebben wij de mensen warm gemaakt om met hun achterban – de dorpsraad, buurtraad De Spreeuw, … - al even te bekijken of zij ideeën hebben. Volgende week zullen de verschillende ideeën dan besproken worden en zullen er afspraken gemaakt worden”, zegt schepen Greet Geypen (Open Vld).

De nieuwe geïntegreerde procedure voor een RUP neemt ruim 2,5 jaar in beslag, maar dat wil nog niet zeggen dat er vervolgens ook meteen kan worden gebouwd. “Naar mijn gevoel zullen de terreinen pas tussen de 3 à 4 jaar een permanente invulling krijgen, tot zolang kan er een tijdelijke invulling plaatsvinden”, aldus de schepen. Onder meer een speeltuin, zomerbar of buurtmoestuin behoren tot de mogelijkheden.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.