Buurt Huyghebaert ongerust over extra industriegrond

Buurtbewoners van de site Huyghebaert in Mechelen-Zuid zijn beducht voor bijkomende industriële ontwikkelingen in hun buurt. Niet alleen vrezen ze voor overlast ten gevolge van de nieuwe invulling voor de voormalige voedingsgroothandel, sinds kort staat ook een aangrenzend en momenteel braakliggend terrein van zo'n 28.000m² tussen Huyghebaert en de watertoren te huur. Ruim honderd bewoners zaten dinsdagavond samen op een brainstormsessie over de mobiliteit in de omgeving. Aanvankelijk nodigde de stad enkel de bewoners van de aangrenzende wijken uit, maar het actiecomité mobiliseerde de ruimere buurt. De vergadering verliep constructief. "Alleen is het lastig om oplossingen te bedenken als je niet weet wat er precies gaat komen", zegt buurtbewoner Wendy Adriaensen. Momenteel werd enkel ruim 4.000m² van Huyghebaert vergund voor de inrichting van een padel- en trampolineclub. Ontwikkelaar Bremhove zou graag meer recreatie op de site, maar een concrete aanvraag is er nog niet. (WVK)