Busje komt zo? Nog 2 jaar wachten!

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN MECHELEN

Bussen van De Lijn wachten aan het station van Mechelen. Veel partijen geven het openbaar vervoer een dikke onvoldoende.
Bussen van De Lijn wachten aan het station van Mechelen. Veel partijen geven het openbaar vervoer een dikke onvoldoende.
"Wat hebben we deze bestuursperiode bereikt? Niets! Ik neem eind dit jaar ontslag." Voorzitter van de werkgroep 'mobiliteit' van de Stedelijke Adviesraad voor Senioren (SARS) Roger Merckx is zwaar teleurgesteld over vooral het busvervoer in zijn stad. Vooral de senioren blijven vragende partij voor een betere regeling. Schepen Marina De Bie verwacht beterschap... vanaf 2020.

Busvervoer ligt bijzonder gevoelig in Mechelen, zeker sinds het aanbod van stadsbussen werd afgebouwd ten voordele van de centrumpendel. Volgens Merckx raken senioren die buiten de ring wonen niet in het centrum en omgekeerd. "Alleen naar het nieuwe ziekenhuis zullen er meer bussen rijden en dat is te danken aan het AZ Sint-Maarten zelf, de begraafplaats en de Nekker blijven even onbereikbaar", zegt hij. Het stadsbestuur kwam wel met taxicheques om de minst mobiele en begoede doelgroep tegemoet te komen, maar volgens Merckx zijn deze ontoereikend. Ook van Thijs Verbeurgt (sp.a) krijgt het stadsbestuur een onvoldoende. "De besparingen bij De Lijn en de desinteresse van het huidige stadsbestuur in het openbaar vervoer, leiden tot een steeds groter sociaal isolement bij veel Mechelaars. Wij zetten in op sterk openbaar vervoer en eisen met de stad van de Vlaamse regering een goede bereikbaarheid vanuit wijken en dorpen naar het centrum en belangrijke attractiepolen zoals de Nekker, Technopolis, de begraafplaatsen, het ziekenhuis, sportcentra en scholen." Frank Creyelman (Vlaams Belang) wijst erop dat er ook nood is aan latere en vroegere bussen. "Het is algemeen bekend dat Mechelen als uitgaansstad zo dood als een pier is. Als men weet dat de helft van alle alcohol- en snelheidscontroles van de provincie Antwerpen zich op het grondgebied van Mechelen afspeelt, dan is dat ook niet verwonderlijk. Als het volgende stadsbestuur deze stringente verkeerspolitiek wil voortzetten dan is het meer dan noodzakelijk om de burgers een alternatief te bieden. Ook taxicheques - een oud idee van het Vlaams Belang - zijn dan belangrijk."


Niet alleen de oppositie, ook meerderheidspartijen geven aan dat het beter kan. "De taxicheques worden relatief weinig gebruikt", zegt Wim Soons (CD&V). "Ook de belbus moet worden geëvalueerd." Hij wil dat het stadsbestuur zelf de nodige inspanningen doet waar De Lijn tekortschiet. "De bestaande stadspendel kan aangevuld worden met kleinere shuttles vanuit de dorpen en wijken en een Hop-on-hop-off-bus langs de belangrijkste verkeersmagneten, zowel voor de toerist als voor de Mechelaar." Schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Vld-Groen-M+) verwacht soelaas in 2020. "Mechelen maakt deel uit van een van de vier vervoerregio's die door de Vlaamse regering als proef werden geselecteerd om het nieuwe begrip basisbereikbaarheid in het openbaar vervoeraanbod te bekijken. We willen goede en efficiënte busverbindingen en een goed aanbod naar alle woonwijken. Naast dit basisaanbod voorziet Vlaanderen ook in een aanvullend vervoer op maat. Dat moet zorgen voor een efficiënte invulling van de lokale vervoersvragen. Ook het doelgroepenvervoer, het lokaal vraagafhankelijk net, het leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs, mobiliteit door deelorganisaties, lokale initiatieven zoals taxicheques, buurtbussen, ontsluiting van moeilijk te bereiken bedrijvenzones, collectieve taxi's, enz. behoren hiertoe. Dat maakt lokaal maatwerk mogelijk. Dat zullen we samen met de Mechelaars invullen op het moment van implementatie van de vervoersregio in 2020." (WVK)

Roger Merckx, voorzitter van de seniorenraad, protesteerde al in 2014 tegen het beleid van De Lijn dat senioren benadeelt. Er is ondertussen amper iets veranderd zegt hij.
David Legreve Roger Merckx, voorzitter van de seniorenraad, protesteerde al in 2014 tegen het beleid van De Lijn dat senioren benadeelt. Er is ondertussen amper iets veranderd zegt hij.