Buren betalen mee voor renovatie kademuren Dijle

De stad Mechelen en De Vlaamse Waterweg maken zich op voor de renovatie van de kademuren van de Binnendijle. Dinsdagavond werd een participatietraject gestart voor de 400 private eigenaars.


Heel wat kademuren in de binnenstad zijn al vele honderden jaren oud en dat is er op een aantal plaatsen ook aan te zien. Vooral rond de waterlijn is er schade, zoals afbrokkelende bakstenen. Maar ook barsten door de wortels van bomen boven of naast de muur, het verpulveren van voegen in het metselwerk en verzakkingen komen voor. "De werken zijn nodig om stabiliteits- en vochtproblemen te voorkomen. Daarnaast zal dit het uitzicht en de beleving van de buurt verbeteren", zegt burgemeester Bart Somers. Van 26 tot 30 maart zal De Vlaamse Waterweg nv met een bootje alle kademuren van de Dijle laten inspecteren, van de Zandpoortvest tot aan het Keerdok. Van zowat de helft is de nv de beheerder, de rest is eigendom van eigenaars van percelen die grenzen aan de kademuren. Eigenaars zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun kademuur. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de renovatie van hun kademuur, start de stad een participatietraject dat op dinsdagavond begon met een infovergadering. Vanaf eind maart zal De Vlaamse Waterweg nv ook onderhoudsbaggerwerken uitvoeren op de Dijle tussen de Kraanbrug en de bovensluis aan Nekkerspoel-Borcht. Deze moeten enkele knelpunten rond bevaarbaarheid wegwerken. (WVK)