Blauwe zone op Leuvense- en Liersesteenweg

De Mechelse gemeenteraad heeft beslist om de blauwe zone uit te breiden in de Hanswijkdries en een gedeelte van de Leuvensesteenweg (tussen de Smisstraat en Dellingstraat). Uit een bevraging bij de bewoners bleek daar een draagvlak voor te zijn. Doel is de parkeerdruk te doen dalen en zo de mogelijkheden voor de bewoners te verbeteren. Ook op de Liersesteenweg tussen Oude Liersebaan en Eikestraat wordt het gebruik van de parkeerschijf verplicht. Dat omwille van de hoge parkeerdruk die er heerst en op vraag van de handelaars.


(WVK)