Bewoners schieten paaltjes Ten Doorn af

De bewoners van Ten Doorn, Keramiekstraat en Nuffelstraat in Heffen hebben het voorstel van de stad om paaltjes te plaatsen in Ten Doorn afgewezen.

De stad organiseerde in september een bevraging over het voorstel om Ten Doorn te 'knippen' ter hoogte van de Steenweg op Heindonk. Verschillende bewoners van de straat hadden geklaagd over het sluipverkeer en de problematiek was ook gebleken uit tellingen door de politie. Dinsdagavond maakte schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) het resultaat bekend. Ruim driekwart van de stemgerechtigden wees het voorstel van de hand, waarop ook het college van burgemeester en schepenen het naar de prullenmand verwees. "De huidige verkeersreglementering blijft behouden. Voorlopig plannen we geen bijkomende maatregelen", aldus De Bie. De bevraging zorgde voor een polemiek in het dorp en dat bleek ook dinsdagavond duidelijk. Verschillende landbouwers en bewoners van andere straten zegden niet te begrijpen waarom zij niet werden betrokken. De eerste wezen erop dat hun bedrijven en velden bereikbaar moeten blijven, de bewoners van onder meer de Grote Mierenstraat zegden dat ook zij met sluipverkeer kampen. "Hét probleem is de oververzadiging van de N16. Doe daar iets aan." Volgens De Bie is dat niet de bevoegdheid van de stad, maar van het Vlaams Gewest. "Ik zie daar de komende jaren niets bewegen." Andere drongen aan op een betere handhaving van het 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', maar dat is in de praktijk moeilijk. Er komt nu waarschijnlijk een werkgroep die een globale oplossing moet zoeken. (WVK)