Bewoners Leuvensesteenweg zijn ongerust over bouw nieuwe opslagplaats voor afval: “We vrezen nog meer verkeer-, geur- en lawaaihinder”

Voorzitter van Ivarem Koen Anciaux (Open Vld) en algemeen directeur Jos Boeckx bij het terrein langsheen de Leuvensesteenweg in Muizen.
Marc Aerts Voorzitter van Ivarem Koen Anciaux (Open Vld) en algemeen directeur Jos Boeckx bij het terrein langsheen de Leuvensesteenweg in Muizen.
Ivarem, de vereniging voor afvalbeheer in de regio Mechelen, wil een overslaghal voor huishoudelijk afval bouwen op de bedrijfssite langs de Leuvensesteenweg in Muizen (Mechelen). “We nemen alle mogelijke maatregelen om hinder te vermijden, en voeren af via het spoor zodat de verkeersdruk daalt”, zegt Marijke Herinckx. De buurt is ongerust: “Wij willen garanties, want we vrezen voor nóg meer verkeer, geur- en lawaaihinder.”

“In een overslaghal kunnen we het huisvuil uit ons werkingsgebied verzamelen en onze transporten naar de verwerker in Geel optimaal vullen. Nu worden er regelmatig containers afgevoerd die maar voor 80% gevuld zijn, dat is zonde. De site aan de Leuvensesteenweg is ideaal gelegen: maar liefst 50 procent van de gezinnen woont binnen een straal van 10 kilometer”, zegt Herinckx.

De overslaghal wordt gebouwd op een terrein langsheen de Leuvensesteenweg in Muizen.
Marc Aerts De overslaghal wordt gebouwd op een terrein langsheen de Leuvensesteenweg in Muizen.

Aangepaste plannen

“Ivarem diende in 2016 al een eerste milieuvergunningsaanvraag in voor de bouw van een overslaghal. Zowel vanuit de buurt als vanuit de overheden kwamen er echter heel wat opmerkingen en bezorgdheden. We trokken die aanvraag daarom zelf in en gingen opnieuw aan de slag. We onderzochten meer opties, pasten de plannen aan, en dienen nu een veel beter dossier in bij de provincie”, zegt Herinckx.

Spooraansluiting

“In 2016 kregen we niet de garantie dat de afvoer van het afval via het spoor zou kunnen gebeuren: die optie was toen nog te duur en onbetrouwbaar. Nu krijgen we die garantie wél, al is het nog steeds niet de goedkoopste optie. Maar: de voordelen zijn groot. We hebben een spooraansluiting op de site, en met één wekelijks transport halen we maar liefst 1.155 vrachtwagens per jaar van de weg. Wij zorgen zeker niet voor de grootste verkeersdruk op de Leuvensesteenweg, maar we kunnen die hinder op deze manier wel al doen afnemen.”

Marijke Herinckx van Ivarem stelt alle maatregelen voor die de hinder tot een absoluut minimum moeten beperken.
Marc Aerts Marijke Herinckx van Ivarem stelt alle maatregelen voor die de hinder tot een absoluut minimum moeten beperken.

Snelsluitpoorten

“Een tweede verbetering tegenover onze vorige plannen, zijn de gebruikte technieken bij de bouw van de overslaghal. We gaan er voornamelijk huisvuil opslaan, met een maximumhoeveelheid van 450 ton. Ook het bedrijfsafval van stad Mechelen is er welkom, en we bekijken de overslag van papier en karton indien dit ook via het spoor afgevoerd kan worden. Om dit alles op te slaan zonder geurhinder, werken we in een afgesloten hal met automatisch gestuurde snelsluitpoorten en een speciaal ventilatiesysteem.”

Ongedierte

“Bij extreme warmte treedt het hitteplan in werking, dan wordt het afval bijvoorbeeld sneller afgevoerd. De hal wordt ook gebouwd met geluidsisolerende materialen, we werken op vloeistofdichte beton en in hermetisch afgesloten containers, het terrein en het materiaal zal regelmatig grondig gereinigd worden om ongedierte te vermijden... Alles wordt ook constant gemeten en geëvalueerd door zowel externe bedrijven als onze eigen mensen, want de hal staat vlakbij op onze eigen site.”

Buurtbewoners Peter Boogaerts en Luc Van Espen maken zich zorgen.
Marc Aerts Buurtbewoners Peter Boogaerts en Luc Van Espen maken zich zorgen.

Zomer van 2021

“We stellen onze nieuwe plannen nu voor aan de buurt, en nemen alle opmerkingen mee in de afwerking van het dossier. Als we in het najaar onze vergunning zouden krijgen, kunnen de bouwwerken meteen van start gaan en hopen we tegen de zomer van 2021 de exploitatie op te starten.”

Masterplan

Zo’n tachtig buurtbewoners kwamen zondag luisteren naar de voorstelling van Ivarem. “We geloven niet zomaar alles wat ons hier verteld wordt. In 2016 was er geen garantie dat men via het spoor kon afvoeren, is men daar nu wél absoluut zeker van? Want extra verkeer kan er op de Leuvensesteenweg écht niet meer bij. En zijn de maatregelen die men plant te nemen wel voldoende om geur- en lawaaihinder te vermijden?”, zeggen Peter Boogaerts en Luc Van Espen. “Wij vragen om dit dossier mee op te nemen in een groter masterplan voor de ruime omgeving van de Leuvensesteenweg, en op zoek te gaan naar oplossingen voor de hele buurt.”

Ivarem stelde het dossier voor aan de buurt.
Marc Aerts Ivarem stelde het dossier voor aan de buurt.