Atheneum verkoopt aandelen om klimaatvriendelijk te kunnen investeren

Busleyden Atheneum, campus Pitzemburg
David Legreve Busleyden Atheneum, campus Pitzemburg
Twee campussen van het Busleyden Atheneum plannen nieuwe investeringen in isolatie, relighting en verwarmingsketels. Ze rekenen daarvoor op spaargeld.

“We zijn op zoek naar sympathisanten met een groen hart. Zij kunnen tot 4 mei aandelen kopen bij Socrowd. Een aandeel kost 100 euro. In de loop van 2021 krijgt iedereen die dat wil zijn aandeel terugbetaald”, legt Steven Van der Taelen, één van de coördinatoren van het project, uit.

“Het bedrag dat wij op die manier via particulieren inzamelen, doet Socrowd maal drie. Met je investering realiseren wij dus een milieuwinst die uiteindelijk drie keer zo hoog ligt. Het is toch mooi om daarvoor je spaargeld te activeren, niet?”

Pitzemburg investeert in nog meer ramen van dubbelglas en energiezuinige én intelligente ledverlichting in een vleugel. In Botaniek worden oude CV-ketels vervangen door hoge-rendementsketels.

Meedoen kan voor campus Pitzemburg via https://bit.ly/Socrowd-Pitzemburg en voor campus Botaniek via https://bit.ly/Socrowd-Botaniek.