Aanleg overstromingsgebied Grote Vijver: fietsers moeten jaartje omrijden

De Vlaamse Waterweg start vandaag met de realisatie van twee sluizen voor het gecontroleerd overstromingsgebied Grote Vijver vlakbij het Mechelse Zennegat. De vele fietsers en wandelaars moeten gedurende een jaar om.

Overstromingsgebied Grote Vijver kadert in het Sigmaplan, waarmee de Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos de brede omgeving van Mechelen en Rumst wil beschermen tegen overstromingen en natuurlijker maken.

Dijledijk afgesloten

De aanleg gaat gepaard met de bouw van twee sluizen. Dat zijn als het ware kokers die in een open bouwput dwars doorheen de dijk worden gebouwd. Een komt in de Netedijk, een in de Dijledijk. Beide jaagpaden zullen daardoor zijn afgesloten voor fietsers en voetgangers. De Dijledijk wordt afgesloten vanaf vandaag tot en met 13 juli. De Netedijk is dan wel nog toegankelijk. Na het bouwverlof (6 augustus) worden beide dijken afgesloten tot het einde van de werken, die een jaar in beslag zullen nemen. De 'blauwe bruggen' over de Dijle en de Nete en het jaagpad ertussen blijven wel toegankelijk. Omrijden kan enerzijds via een alternatieve route langs de linkeroever van de Dijle via Heffen en de wijk Battel, anderzijds langs de rechteroever van de Nete via Rumst en Walem. Voor het fietsknooppuntennetwerk is er een omleiding voorzien. Zodra de sluizen klaar zijn, starten de werken aan de overloopdijk langs de Dijle. Het volledige gecontroleerd overstromingsgebied zal vermoedelijk na 2020 afgewerkt zijn en in werking kunnen treden. (WVK)