50.000 euro voor meer kleur in jeugdwerk

De stedelijke vzw Jeugdwerk Mechelen (J@M) krijgt 50.000 euro van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) voor het project 'Kleur in het jeugdwerk'. Met dat project wil de stad jongeren met een niet-West-Europese achtergrond duurzaam toeleiden naar de jeugdbewegingen. "Nog te vaak zijn onze jeugdbewegingen bolwerken van autochtone kinderen, jongeren en leiding. Ze weerspiegelen al lang niet meer de Mechelse jeugd van vandaag. Dit project is een opstap om ook onze Mechelse kinderen met een migratieachtergrond aan te moedigen de stap naar een van de vele jeugdbewegingen te zetten. De jeugdbeweging is immers de plek bij uitstek om te leren omgaan met diversiteit", zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). Het project gaat deze zomer van start met de aanstelling van een projectcoördinator en een nulmeting. Op het programma staan buddytrajecten, begeleidingen op maat en ontmoetingsmomenten. (WVK)