"Wat heb je aan een park tussen twee autostrades?"

BEWONERS HENDRIK SPEECQVEST VERENIGEN ZICH TEGEN HERAANLEG

Ook Michel Leriche van actiegroep Red De Vesten (m.) was op de infovergadering aanwezig.
David Legreve Ook Michel Leriche van actiegroep Red De Vesten (m.) was op de infovergadering aanwezig.
Het ontwerp voor de Hendrik Speecqvest stuit op kritiek. Oppositiepartij sp.a plaatste gisteravond vraagtekens op een eigen infovergadering en staat niet alleen. Verschillende bewoners beslisten zich te verenigen in hun verzet en ook actiecomité Red De Vesten roert zich.

De Speecqvest wordt vanaf volgend jaar vernieuwd voor de bouw van de ondergrondse parking Bruul (352 plaatsen). Vervolgens ondergaat de vest een facelift, met nog steeds twee keer twee rijstroken (waarvan een op termijn mogelijk dienst zal doen als busbaan) aan weerszijden van een park. Sp.a vindt het positief dat de vesten worden heraangelegd om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren, maar plaatste gisteravond in de Jeugdherberg ook kanttekeningen.


"Op de bewonersvergadering van de stad werd niet alles gezegd", verwijt Karel Geys. Volgens sp.a komt de rijweg op 8 meter van de gevels te liggen, tegenover 15 nu. "Het aantal parkeerplaatsen bovengronds daalt van 154 naar 24, met een verhoogde parkeerdruk in de hele buurt, want het alternatief is duur betalend ondergronds parkeren. En wat heb je aan een park dat geprangd zit tussen twee autostrades?"

Een impressie van hoe de Hendrik Speecqvest er moet gaan uitzien. De rotonde onderaan simulatie is nog niet concreet voorzien.
Een impressie van hoe de Hendrik Speecqvest er moet gaan uitzien. De rotonde onderaan simulatie is nog niet concreet voorzien.

Strijdlust

Eva Put toonde zich strijdlustig. "Hoe mobiliseer je een buurt?" Ze is boos. "Wij zijn bewust in de stad komen wonen zodat ik met de fiets en mijn man met de trein konden gaan werken, maar een auto heb je altijd nog nodig, al was het maar om boodschappen te doen. 24 bovengrondse parkeerplaatsen is veel te weinig."


Paul Borghgraef heeft het geluk over een garage te beschikken, al vraagt hij zich wel af hoe hij zonder ongelukken moet in- en uitrijden.


"Met het verdwijnen van de parallelweg verdwijnt onze levenskwaliteit. De autosnelweg, even breed als nu en dus met evenveel verkeer, komt gewoon veel dichter voor de deur te liggen."


Michel Leriche van Red De Vesten wil de bewoners met raad en daad bijstaan. Zijn comité wist eerder gelijkaardige plannen voor de Schuttersvest tegen te houden.


"Voor er ook maar één spade in de grond wordt gestoken om wat dan ook te realiseren op de ring, moet er eerst een doordacht en door de bewoners gedragen totaalplan komen voor de volledige zuidelijke vesten", zegt hij.

Breed draagvlak

Schepen van Openbare Werken Chris Backx (N-VA) - we belden hem vooraf - kon zich niet voorstellen dat er kritiek zou komen. "Er bestaat een breed draagvlak voor dit ontwerp. Dat bleek tijdens onze eigen bewonersvergadering. De toekomstige toestand zal dan ook duizend keer beter zijn dan de huidige."

Betalend parkeren

Het verplaatsen van de parkeerplaatsen van de bovengrond naar de ondergrond, is volgens zijn collega voor Mobiliteit Marina De Bie (Groen) een logische evolutie.


"Je kan niet verwachten dat je in een stad die altijd maar groeit op het openbaar domein gratis parkeren voor iedereen gaat kunnen blijven aanbieden. Als je dat denkt, ben je verkeerd bezig. Als autobezitter heb je ook de verantwoordelijkheid om hem zelf ergens te zetten."


Ze verwijst naar de bestaande abonnementsformules, waarbij huurders 30 (enkel 's nachts parkeren) of 85 euro (24/24) moeten betalen.