"Stel beslissing over Huyghebaert uit"

BUURTBEWONERS WILLEN OVERLEG MET STADSBESTUUR

Wendy Andriaensen en Gert Van Gompel protesteren tegen de plannen.
Foto David Legreve Wendy Andriaensen en Gert Van Gompel protesteren tegen de plannen.
"Stel een beslissing over een vergunning voor Huyghebaert uit." Zo luidt de dringende oproep van een aantal buurtbewoners uit Mechelen-Zuid aan het stadsbestuur. Dat wil vrijdag een beslissing nemen, ook over een 'knip' in de Kruisbaan. Volgens de buurt zal dat niet volstaan. "Overleg alstublieft met ons."

In de buurt heerst grote ongerustheid over de plannen van Bremhove met de site Huyghebaert. Die staat nu nog op de activiteiten van DPD na leeg, maar de ontwikkelaar wil er een logistieke site met recreatieruimte (zie kader) van maken. Vooral de bewoners van de Kruisbaan roeren zich. Het is dan ook daar dat de ingang komt voor de 150 vrachtwagens die de ontwikkelaar dagelijks verwacht.


Gisteren belegden enkele bewoners inderhaast een bewonersvergadering in school De Vlindertuin in de hoop in groep de stad nog te kunnen overtuigen voorlopig geen beslissing te nemen. "Wij vinden het hallucinant dat dergelijke vergunning met zo'n flagrante overtredingen waarschijnlijk toch goedgekeurd zal worden", zeggen Wendy Adriaensen en Gert Van Gompel. Ze verwijzen onder meer naar het extra verkeer dat de logistieke site zal genereren. "Tijdens de avondspits wordt de leefbaarheidsnorm van 250 wagens per uur voor woonstraten volgens de aanvraag vier dagen of vijf ruimschoots overschreden en het cijfer is dan nog een onderschatting."

Loskades

Een ander teer punt is de inplanting van de 24 loskades en de "amper" negen parkeerplaatsen voor vrachtwagens. "Ze komen langs de Kruisbaan, met onder meer lawaai en fijn stof als gevolg voor de buurtbewoners en school Pius X." De actievoerders vragen écht overleg met de stad. Volgens hen is dat er op geen enkel ogenblik geweest. Een infoavond door Bremhove werd ook georganiseerd na afloop van het openbaar onderzoek.


Raadslid Karel Geys (sp.a) kaartte het "hallucinante dossier" dinsdagavond aan tijdens de gemeenteraadszitting. Volgens schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open Vld) moet het college van burgemeester en schepenen vrijdag een beslissing nemen want de laatst mogelijk datum. Volgens haar zal bij de beslissing rekening worden gehouden met de bezwaarschriften die werden ingediend. "Uit overleg met de directie en de ouderraad van de school en een delegatie buurtbewoners is de piste gekomen om een stop te plaatsen op de Kruisbaan tussen de ingang tot de bedrijfssite en de school, waardoor het verkeer rechtstreeks naar de Egide Walschaertsstraat wordt geleid. Anderzijds wordt bekeken of we in de Molenweide een versmalling kunnen voorzien. We bekijken ook extra maatregelen in Geerdegem-Schonenberg." Milderende maatregelen dus, geen afkeuring van het project.