"Stad mist enige kans op uitbreiding Tivoli"

Gemeenteraadslid Karel Geys (sp.a) roept het Mechelse stadsbestuur op om een nieuwe verkavelingsaanvraag voor een terrein grenzend aan het Tivolipark niet goed te keuren, maar in plaats ervan onderhandelingen aan te knopen met de eigenaar met het oog op verwerving van het perceel. "Op de halve hectare staat nu een zeer mooie villa met voor de rest bos. Het is de enige plaats waar de stad het Tivolipark kan uitbreiden, een doelstelling die in het coalitieakkoord staat." Het stadsbestuur denkt er niet aan. "In februari werd door de gemeenteraad een rooilijnplan unaniem goedgekeurd en eerder werd een verkavelingsaanvraag geweigerd. Er is ook nog zoiets als rechtszekerheid voor mensen hé", antwoordt schepen Greet Geypen (Open Vld). (WVK)