"Kabouters gaan sociale thema's niet oplossen"

ORGANISATIES OVERHANDIGEN MEMORANDUM AAN BURGEMEESTER

Burgemeester Bart Somers kreeg een kabouter overhandigd door de Ieders Stem Telt.
Foto Marc Aerts Burgemeester Bart Somers kreeg een kabouter overhandigd door de Ieders Stem Telt.
Drie organisaties uit Mechelen hebben burgemeester Bart Somers vrijdag een memorandum overhandigd met voorstellen om armoede te bestrijden. Bij het document kreeg hij ook vier kabouters. "Zij zullen het niet doen, dus rekenen we op de politici voor een goed sociaal beleid."

Samenlevingsopbouw, De Lage Drempel en De Keeting - samen 'Ieders stem telt' - stelden het document op na een bevraging bij een honderdtal kwetsbare mensen die dagelijks in armoede leven. Dat leidde tot een prioriteitennota met concrete maatregelen. Kathleen De Smedt van Samenlevingsopbouw legde de burgemeester meteen ook een aantal concrete voorstellen voor. Waarom geen praktijktesten tegen discriminatie op de woonmarkt zoals in Gent, waar de discriminatie toch met 30 procent is verminderd? Waarom laaggeschoolde functies uitbesteden aan onderaannemers en zo jobonzekerheid en slechtere arbeidsvoorwaarden geven?


Somers bleef op de vlakte. "Ik heb daar een mening over, maar ben niet de enige persoon op de verkiezingslijst." De burgemeester drukte wel zijn waardering uit voor het werk van Ieders stem telt. "Het document is kritisch waar nodig, maar genuanceerd en heel evenwichtig. In de doelstellingen en veel voorstellen kan ik mij vinden, in andere minder. We mogen zeggen dat er stappen zijn gezet - we zijn de enige stad waar het aantal geboorten in kansarme gezinnen is gedaald - maar er is nog werk", erkent hij.


Zes jaar geleden overhandigden de sociale organisaties ook een memorandum. Het gaat niet over hetzelfde document. "Een aantal punten keren inderdaad terug, maar we kunnen niet zeggen dat er niks is gebeurd", zegt Lieve Lambrechts van Samenlevingsopbouw. "Er is een sociaal restaurant gekomen en de werking van het Sociaal Huis is verbeterd. Al zijn er ook dingen die minder goed zijn geworden. Neem het Huis van de Mechelaar. Mensen betalen 10 euro als ze online een adreswijziging doorgeven, 20 euro aan het loket. Net de mensen die het vaakst gedwongen zijn om te verhuizen, kunnen het slechts met de computer om en betalen dus het dubbele."

Beginpunt

De overhandiging van het memorandum deze week aan de politieke partijen en vrijdag aan de burgemeester beschouwt Ieders stem telt als een beginpunt. "De komende maanden gaan we in dialoog met lokale beleidsmakers en voeren we actie waar nodig. We willen de politieke partijen duidelijk kleur doen bekennen. Durven ze afspraken maken om discriminatie op de huisvestings- en arbeidsmarkt op te sporen en aan te pakken? Durven ze zich echt engageren tot de bouw van 107 nieuwe sociale huurwoningen?


Met deze en andere concrete voorstellen gaan we tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober actief aan de slag", aldus Lambrechts. Het memorandum is online te vinden via iedersstemtelt.be/werken-voor-beleid.