"Geen kaarsen meer in Hanswijkbasiliek"

MAATREGEL MOET PAS GERESTAUREERDE KERK SPIERWIT HOUDEN

Het was gisteravond feest in de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek in Mechelen. Ruim 300 aanwezigen vierden het prachtig gerestaureerde godshuis. "Maar om de bedevaartskerk spierwit te houden, mogen geen kaarsen meer worden gebrand", zegt Fernand Verreth, voorzitter van de kerkraad. Tijdens eucharistievieringen mag er nog wel een kaars branden.

De 17de-eeuwse barokkerk verkeerde in slechte staat. Restaurateurs hadden drie jaar nodig om het gebouw in ere te herstellen. "We zijn zeer gelukkig dat het oorspronkelijke ontwerp van Lucas Faydherbe opnieuw zichtbaar is. Alle overbodige gouden versierselen die in de 18de en 19de eeuw werden toegevoerd zijn weg, het grijs en zwart maakte plaats voor prachtig wit. De basiliek kreeg ook opnieuw zijn oorspronkelijke heldere glasramen. De lichtinval is bijzonder mooi", steekt Fernand Verreth, voorzitter van de kerkraad, zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. Opvallend: om het bedevaartsoord ook wit te houden, mogen niet langer kaarsen worden gebrand aan het standbeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, nochtans een onderwerp van verering.

Volgens de legende koos het beeld Hanswijk als verblijfplaats uit door het schip dat het vervoerde er in 988 te laten stranden. Drie eeuwen later zou het de stad genezen van pest en onlusten, wat de aanleiding zou vormen voor de Hanswijkprocessie. Een kaarsje branden aan het heiligdom is er evenwel niet meer bij. "Branden we kaarsen, dan is de kerk binnen de kortste keren niet meer wit", weet Verreth. De vlammetjes worden vervangen door een elektrische kaarsentafel. "Achteraan de basiliek hebben we wel een kaarsenkapel ingericht, met een foto van het beeld", zegt hij.

12 miljoen euro premies

De restauratie heeft meer dan 2,1 miljoen euro gekost, waarvan het leeuwendeel werd betaald door de Vlaamse overheid in het kader van een meerjarige subsidieovereenkomst, met ook nog de Begijnhofkerk, de Sint-Jan-Baptist en - Evangelistkerk en de Sint-Katelijnekerk. "De drie andere kerken staan al in de steigers en de laatste schijf van de zowat 12 miljoen euro aan premies is intussen uitbetaald", aldus minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Goed gevoel

Schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld) is enthousiast. "Deze investeringen zijn nodig om onze waardevolle gebouwen voor de toekomst te beschermen. Uit onderzoek blijkt dat het Mechelse historisch gebouwenpatrimonium - waarbij kerken een belangrijke rol spelen - niet alleen voor een economische return, maar ook voor een goed gevoel bij de inwoners zorgt." De basiliek is trouwens nog niet helemaal klaar. De crypte moet nog worden afgewerkt, net als een schatkamer waarin de basiliek zijn schatten tentoon zal stellen. Op 27 november zal kardinaal Jozef De Kesel de eerste viering voorgaan in de vernieuwde basiliek. Vanaf dan zal de eredienst er weer wekelijks plaatsvinden.

De kaarsen aan het heiligdom zijn vervangen door elektrische exemplaren.
Marc Aerts De kaarsen aan het heiligdom zijn vervangen door elektrische exemplaren.
Schepen Greet Geypen, minister-president Geert Bourgeois en burgemeester Bart Somers woonden de viering bij.
Marc Aerts Schepen Greet Geypen, minister-president Geert Bourgeois en burgemeester Bart Somers woonden de viering bij.