"Enige groene plek in volgestouwde buurt"

PROTEST TEGEN KAP HANSWIJKBEEKBOS VOOR NIEUWE VERKAVELING

Twee buurtcomités uit Mechelen en Hofstade voeren gezamenlijk actie tegen het verdwijnen van het Hanswijkbeekbos.
David Legreve Twee buurtcomités uit Mechelen en Hofstade voeren gezamenlijk actie tegen het verdwijnen van het Hanswijkbeekbos.
Omwonenden van het Hanswijkbeekbos op de grens van Mechelen en Hofstade hebben gisteravond actie gevoerd tegen de kap van het stukje groen. De helft zou moeten wijken voor een nieuwe verkaveling, maar de buurt wil die bouwplannen dwarsbomen.

Het bosje is gelegen achter de tuinen van de Mechelse Voetbalstraat, net over de grens met de gemeente Zemst. De particuliere eigenaars van de achterliggende gronden willen de doodlopende Grensstraat verlengen om aan weerszijden achttien loten te ontwikkelen. Rechts van de toekomstige weg komen de nieuwe woningen op grasland, links moet volgens hun plannen een deel van het bos verdwijnen.

Verstenen

Vooral dat laatste is niet naar de zin van de buurtcomités De Verenigde Straten (dat enkele zijstraten van de Tervuursesteenweg groepeert) en het actiecomité van bewoners van de Grensstraat. "Het bos is een unieke groene plek in onze volgestouwde buurt", zegt Sophie Bollen van De Verenigde Straten. "Buurtbewoners komen er graag wandelen. Op de biologische waarderingskaart werd het door de Vlaamse overheid ingekleurd als biologisch waardevol. Het is bovendien een redelijk oud bos want we vinden het al terug op de Vandermaelenkaart uit 1846. Zo jammer dat de gemeente Zemst dit stuk natuur opoffert en de buurt verder laat verstenen." Kris Hofmans, die onlangs zijn huis in de Voetbalstraat kocht, treedt haar bij: "De aanwezigheid van een buurtbos was net een extra reden om hier te komen wonen. Helaas ga ik er niet lang van kunnen genieten." De buurt vreest ook wateroverlast. Nu al lopen kelders en tuinen onder bij aanhoudende regen. De aanwezigen konden gisteravond een petitie tekenen en kregen hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift, al bleken de meeste al een te hebben ingediend.

Extra verkeer

"Donderdag om 11 uur loopt het openbaar onderzoek af. Meer dan zestig bezwaarschriften werden ingediend", zegt Robert Hermans van de Grensstraat. Volgens hem is er in Zemst helemaal geen nood aan extra verkavelingen. "Er is nog voldoende ruimte." De straat vreest ook bijkomend verkeer en dat de doodlopende straat op termijn zal worden doorgetrokken tot aan de Vaartdijk. Zemsts burgemeester Bart Coopman, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, benadrukt dat het niet om een project gaat van de gemeente, wel om een project van een aantal privé-eigenaars waar al 10 jaar aan wordt gewerkt. "Het gebied is ingekleurd als pure woonzone. Het plan is altijd geweest om daar ooit woningen te bouwen", zegt de burgemeester. Hij wijst er ook op dat niet het hele, maar slechts de helft van het bos dient te worden gekapt. Zelf zal hij na afloop van het openbaar onderzoek overigens niet mee beslissen over het project. Coopman is via zijn kinderen rechtstreeks betrokken bij het project. Maar hij gaat ervan uit dat zijn collega's van het schepencollege dat in eer en geweten zullen doen. "Ze zullen zeker rekening houden met de watertoets en boscompensatie."