"En nu opnieuw schepen worden" (maar staat z'n partij dat wel toe?)

BART DE NIJN (N-VA) VRIJGESPROKEN VAN BELANGENVERMENGING

Bart De Nijn is zichtbaar opgelucht dat hij na zijn veroordeling in eerste aanleg nu toch is vrijgesproken.
David Legreve Bart De Nijn is zichtbaar opgelucht dat hij na zijn veroordeling in eerste aanleg nu toch is vrijgesproken.
Het hof van beroep heeft gisterochtend Bart De Nijn (N-VA) vrijgesproken voor belangenvermenging. Voor de politicus is het logisch dat hij opnieuw zijn schepenambt in Mechelen opneemt, maar het is nog maar de vraag of zijn partij de gemaakte afspraken zal nakomen.

De Nijn werd op 26 oktober 2015 door de correctionele rechtbank in Mechelen veroordeeld voor belangenvermenging in zijn vorige functie als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Hij vernietigde mee de bouwvergunning voor twintig appartementen op een terrein aan de Tervuursesteenweg in Mechelen, een project waartegen zijn vrouw een petitie had ondertekend. De rechter in eerste aanleg achtte hem schuldig en veroordeelde hem tot 6 maanden cel en 600 euro boete, beide met uitstel.

Ontslag genomen

De Nijn nam vervolgens uit eigen beweging ontslag als schepen. Gisteren oordeelde de rechter in beroep dat De Nijn onschuldig was omdat nergens uit bleek dat de politicus wist dat het dossier zou voorkomen bij de deputatie. "Het standpunt, geformuleerd door de raad voor vergunningsbetwistingen, dat van de gedeputeerden verondersteld mag worden de dossiers bestudeerd te hebben alvorens deze op de zitting van de deputatie te behandelen, is een administratieve fictie die voorbij gaat aan de realiteit", aldus het arrest. De politicus was zichtbaar opgelucht na het horen van het vonnis.

"Alles op rijtje zetten"

"Ik wilde de uitspraak zelf van de rechter horen. Ik wist dat ik onschuldig was, maar twijfelde tot vanochtend. Misschien hadden ze toch iets gevonden waarom ze mij niet konden vrijspreken?" Maar het recht was aan zijn kant en dus mocht gisteren ten huize De Nijn de champagne knallen. De politicus vraagt zich wel af waarom het zo lang moest duren vooraleer er een uitspraak was. "Ik ben anderhalf jaar door de woestijn gegaan. Ik voelde op vergaderingen heel goed dat mijn woorden minder wogen. Want iedereen dacht: 'Wat gaat het met jou worden?'. Het is heel eigenaardig geen toekomst meer te hebben." De Nijn wil de draad weer opnemen waar hij hem anderhalf jaar geleden liet liggen. "Destijds werd ik als schepen zonder bevoegdheden gezet, maar ik wilde niet betaald worden om niets te doen. Daarom heb ik ontslag genomen. Tijdelijk, tot dit arrest. Nu wil ik terug met mijn partij en met het college samenzitten. In principe ga ik terug aan de slag als schepen." Iedereen bij N-VA zegt blij te zijn met de vrijspraak, maar niemand kan bevestigen dat De Nijn effectief weer schepen wordt, ondanks de afspraken op papier. Zijn vervanger Chris Backx zegt op de vraag of hij een stap wil terugzetten "geen uitspraak te kunnen doen". "Het vonnis heeft lang op zich laten wachten. Intussen ben ik ingewerkt in alle dossiers. Wat met de continuïteit? We moeten met de partij alles op een rijtje zetten en zien hoe we dit oplossen."


Ook partijvoorzitter Karl Vermaercke blijft op de vlakte. "Ik ben heel blij voor Bart, die dit lang heeft moeten meeslepen. Maar wat dit politiek betekent, daar kan ik nog geen uitspraak over doen. Een terugkeer als schepen is een van de opties, maar we gaan dat nog eens moeten bekijken met alle betrokkenen. We zitten intussen vlak voor de verkiezingen. We moeten het ook bekijken in het kader van de lijstvorming." Ook sterke man Marc Hendrickx wilde gisteren geen standpunt innemen. "Bart zal zijn rol deze bestuursperiode nog spelen. Over het hoe, daarover nemen we vandaag nog geen standpunt in."