Sportclubs kunnen terecht in scholen

1,77 MILJOEN EURO SUBSIDIES OM INFRASTRUCTUUR AAN TE PASSEN

De turnzaal van De Piramide in de Pierenbergstraat kan binnenkort ook door sportclubs worden gebruikt.
RV De turnzaal van De Piramide in de Pierenbergstraat kan binnenkort ook door sportclubs worden gebruikt.
Veertien scholen in de stad en de Antwerpse rand krijgen van de Vlaamse regering subsidies om hun sportaccommodatie buiten de schooluren open te stellen voor sportclubs. Samengeteld gaat het om circa 1,77 miljoen euro.

Het uitgangspunt is dat er voor elke Vlaming méér en betere sportterreinen en -zalen komen. Dat kan door volstrekt nieuwe sporthallen neer te zetten, maar ook door bestaande accommodatie zo goed mogelijk te benutten. Scholen hebben heel wat te bieden en dus is het zonde dat terreinen en zalen naschools, in het weekend en in de vakantie nog te vaak leegstaan. Dat heeft vaak met praktische bezwaren te maken. Denk maar aan het ontbreken van een aparte toegang tot de sportaccommodatie. Andere struikelblokken zijn het openen en afsluiten van het schoolgebouw en afspraken over het gebruik van het sportmateriaal.


De scholen willen wél, maar moeten dikwijls heel wat kosten maken om hun sportterreinen open te stellen. Vandaar dat de twee bevoegde Vlaamse ministers Hilde Crevits (CD&V) en Philippe Muyters (N-VA) de scholen opriepen om een subsidieaanvraag in te dienen. En dat kreeg veel respons in de Antwerpse regio.

Badgesysteem

"In het stedelijk onderwijsnet hebben vijf scholen een toelage gevraagd. Voor vier daarvan is het dossier goedgekeurd", zegt woordvoerster Veerle Heyvaert. Het gaat om het Stedelijk Lyceum Quellin, De Leerexpert, De Piramide en Het Baronneke. De Piramide mag rekenen op 170.000 euro en zal daarmee de vloer van de sportzaal renoveren en nieuwe turntoestellen kopen. In Lyceum Quellin (150.000 euro) krijgen sanitair en kleedkamers een opfrisbeurt en zal men de vloer van de sportzaal en de belijning van de sportvelden aanpakken. Kleinere bedragen zijn er voor Het Baronneke (35.000 euro) en De Leerexpert (8.000 euro). In die laatste school wordt een badgesysteem ingevoerd. Heyvaert wijst erop dat de subisdies circa 60-70 procent van de reële kosten dekken. "De rest past het Stedelijk Onderwijs zelf bij."


Nog op stedelijk grondgebied gaat een subsidie van 230.000 euro naar het Atheneum van Hoboken en zowat hetzelfde bedrag naar basisschool Ieperman in Wilrijk, beide gemeenschapsonderwijs.


In de Antwerpse noordrand is er geld voor zeven scholen: het KTA Brasschaat, Sint-Michielscollege Brasschaat, GBS GIBO Driehoek in Brasschaat, Kristus Koning in Brecht, het KA in Malle, gemeentelijke lagere school De Wingerd in 's Gravenwezel en VBS Maria Middelares in Sint-Job-in-'t-Goor. Grootste slokoppen zijn daarin het KTA Brasschaat en het Atheneum van Malle met circa 230.000 euro. In de Antwerpse zuidrand mag het Atheneum van Mortsel 92.500 euro inschrijven.