Slimme camera's nog steeds niet welkom

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN MALLE

Elke Vlaamse gemeente is er fan van, maar Malle slaat ze in de ban: de ANPR-camera.
Laenen Elke Vlaamse gemeente is er fan van, maar Malle slaat ze in de ban: de ANPR-camera.
Overal in Vlaanderen worden langs gemeente- en gewestwegen ANPR-camera's geplaatst. Niet alleen als trajectcontrole, maar ook in het kader van criminaliteitsbestrijding. Alleen Malle weigert mee te gaan in het verhaal.

Vooral burgemeester Harry Hendrickx (DBM) is resoluut tegen. "Wij zijn tegen het Big Brother-gegeven waarbij de privacy wordt opgeheven zogezegd uit veiligheid", aldus Harry Hendrickx. "Bovendien is het systeem duur en arbeidsintensief. Er worden ook nauwelijks misdrijven mee opgelost. Bovendien werken een aantal van de camera's in onze zone al jaren niet of niet volledig en zijn zij niet geconnecteerd met de ANPR-systemen van de andere zones. Wel zien we het nut in van een vrachtwagensluis om het zwaar verkeer te bannen en van een aansluiting van onze camera's met die van buurgemeenten. We zijn ook voorstander van mobiele camera's die ingezet kunnen worden aan busstations, pleinen en parkings voor drugsproblemen en fietsdiefstallen. Ten slotte heeft minister Weyts in 2017 aangekondigd ANPR-camera's te plaatsen op de gewestwegen zoals op de N 12(Antwerpen-Turnhout) en dit op kosten en in opdracht van het Vlaamse Gewest."


Coalitiepartner N-VA is wél voorstander. "Malle is nu letterlijk een blinde vlek", zegt Sanne Van Looy. "Wij willen op de nieuwe ringweg een cameraschild van vrachtwagensluizen op de in- en uitgangswegen in onze gemeente om vrachtwagens te verbaliseren die niet in de dorpskern moeten zijn. Het argument dat ANPR een inbreuk vormt op onze privacy is achterhaald in een tijd waarin veel mensen hun privacy en hun individualiteit opgeven door een groot deel van hun leven online te leiden."


"De inzet van camera's verhoogt het veiligheidsgevoel. Criminaliteit wordt sneller opgelost en het verkeer verloopt vlotter. Wij willen met onze politiezone fors investeren", zegt Paul Van Ham van politieke beweging Oost-West. CD&V pleit voor efficiëntie. "De combinatie met vrachtwagensluizen is essentieel om het grote verkeer voor een stuk uit Malle te bannen", zegt Wim Jordens. Die mening is ook Alex Van Loon van Progressief Malle toegedaan. (VTT)