Holstraat wordt fietsstraat

De Holstraat wordt vanaf september een echte fietsstraat. In de straat geldt al een snelheidsbeperking en eenrichtingsverkeer, maar er is altijd veel verkeer omdat er fietsers en voetgangers door de straat trekken richting de ingang van Sint-Jan Berchemcollege. De Holstraat wordt bovendien ook veelvuldig gebruikt door leerlingen van het Mariagaarde Instituut en de gemeentelijke basisschool De Horizon. In fietsstraten mogen de fietsers de hele breedte van de rijbaan gebruiken in hun rijrichting als het een enkelrichtingstraat is. Gaat het om een dubbelrichtingstraat, dan mogen ze uiteraard slechts één weghelft innemen. Voertuigen mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. (VTT)