Buitenschoolse opvang in paasvakantie enkel open voor kinderen van ouders met cruciaal beroep of kinderen met een kwetsbare thuissituatie

Door de coronamaatregelen moest buitenschoolse kinderopvang Pinkeltje aanpassen.
Klaas De Scheirder Door de coronamaatregelen moest buitenschoolse kinderopvang Pinkeltje aanpassen.
Door de coronamaatregelen en het advies van het schepencollege en Kind & Gezin is buitenschoolse kinderopvang Pinkeltje met een vesting in West- en Oostmalle genoodzaakt haar regeling voor opvang in de paasvakantie aan te passen. Enkel kinderen van wie de ouder(s) een cruciaal beroep uitoefenen of kinderen in een kwetsbare thuissituatie, kunnen er terecht.

Alle reservaties voor de paasvakantie zijn geannuleerd. Kinderen van wie minstens een ouder(s) een job in een cruciale sector als de zorg, veiligheid, voeding, distributie... uitoefent, die niet de mogelijkheid hebben om thuis te werken en die geen andere oplossing hebben dan de grootouders, mogen nog wel naar Pinkeltje komen. Dat geldt ook voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Die moeten wel een nieuwe aanvraag indienen. Verder vraagt de opvang om zieke kindjes of kindjes die symptomen vertonen, thuis te houden. 

Als je als ouder tot één van die twee groepen behoort, moet je een nieuwe aanvraag voor de paasvakantie indienen. Dat is via een online formulier mogelijk tot zondag 29 maart om 20 uur. Na die datum neem je contact op met coördinator Ann Don Porto Carero via ann.dpc@malle.be of 03/320.98.56.