AZ Sint-Jozef internationaal erkend als lokaal traumacentrum

De spoeddienst van het AZ Sint-Jozef werd internationaal erkend als lokaal traumacentrum.
Communicatiedienst AZ Sint-Jozef De spoeddienst van het AZ Sint-Jozef werd internationaal erkend als lokaal traumacentrum.
Het AZ Sint-Jozef Malle is door het internationaal gerenommeerde Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) in februari als eerste Belgische ziekenhuis erkend als lokaal traumacentrum. Het ziekenhuis beschikt over een speciaal opgeleid team van artsen en verpleegkundigen dat 24/24 klaar staat om zwaargewonden op te vangen.

De mobiele urgentiegroep (MUG) van het AZ Sint-Jozef in Malle kreeg de afgelopen jaren ongeveer veertig ‘trauma’s’ per jaar te verwerken. Daarbij komen ze ter plaatse bij patiënten met ernstige kwetsuren, die meestal het gevolg zijn van een hoge val of verkeersongevallen. De arts van de mobiele eenheid geeft met een traumasein al de nodige info door aan het ziekenhuis. Hij zal verder beslissen in welk traumacentrum de patiënt het best kan verder geholpen worden. Daar staan bij aankomst verpleegkundigen en artsen klaar om de patiënt meteen op te vangen. “Elke aanwezige arts en verpleegkundige draagt bij de opvang van een traumapatiënt een hesje met een bepaalde kleur”, zegt Gervais Nougon, het medisch diensthoofd bij de spoedgevallen. “Die correspondeert met de taken die hij op dat moment heeft, bijvoorbeeld luchtweg of ademhaling. De toestellen en materialen die bij de specifieke taak horen, hebben dezelfde kleurencode. Dat systeem bevordert de rust die nodig is om de patiënt zo snel mogelijk de beste zorg te geven.”

De spoeddienst van het AZ Sint-Jozef werkt volgens het model van het gerenommeerde Duitse Trauma Register van het Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU), dat wereldwijd navolging geniet voor voor de opvang van zwaargewonde patiënten. De voorbije jaren heeft het ziekenhuis in Malle hard geïnvesteerd in het uitbouwen van een urgentieteam: het medische equipe werd uitgebouwd naar negen urgentieartsen met hun eigen specialisatie als algemene chirurgie, anesthesie of kindergeneeskunde. “Alle verpleegkundigen volgden opleidingen gespreid over drie jaar. Daardoor werken we op een gestandaardiseerde manier. Ook intern hebben we maandelijks een opleiding rond traumazorg om de routine te behouden en de kwaliteitszorg te waarborgen”, klinkt het. 

Internationale erkenning

Voor dat uniek acuut luik kreeg het AZ Sint-Jozef in februari ook internationale erkenning, namelijk het label voor lokaal traumacentrum van het DGU. Het ziekenhuis in Malle is het eerste regionale ziekenhuis van België die die titel toegewezen krijgt. Zo komt het AZ Sint-Jozef in het rijtje van zevenhonderd lokale ziekenhuizen in verschillende landen als Duitsland en Zwitserland. “Dit internationaal label is ook voor onze uitgebouwde dienst intensieve zorgen met vijf hoogopgeleide intensivisten een bevestiging van hun kwalitatieve zorg. Hun specialisatie maakt immers vaak een groot verschil in het uiteindelijke herstel van onze traumapatiënten”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Op die erkenning ging een grondige voorbereiding van drie jaar vooraf. De goede relatie met het universitair ziekenhuis in Antwerpen (UZA) was volgens het AZ Sint-Jozef een groot voordeel, omdat dat ziekenhuis in 2018 van DGU de erkenning kreeg voor supraregionaal traumacentrum. “Een nauwe samenwerking met het UZA is belangrijk en zal dit altijd blijven”, aldus Nougon. “Het AZ Sint-Jozef toont zich een erg constructieve en dynamische partner binnen een ontwikkelend regionaal traumanetwerk, waarbij het ziekenhuis in Malle een belangrijke rol als lokaal traumacentrum heeft opgenomen en nu verder zal optimaliseren. Dat toont aan dat gestructureerde regionale traumazorg waarbij alle centra met verschillende profielen en expertises complementair zijn, mogelijk is”, zegt Philip Verdonck, coördinator van het traumacentrum bij het UZA. 

Samenwerking

Niet alleen de samenwerking met het UZA is van groot belang. Ook de medewerking van verschillende disciplines en diensten in het AZ Sint-Jozef zelf is van groot belang. Bij activering van het traumasein door de mobiele spoedarts, wordt verwacht dat de relevante arts van een bepaalde discipline zich zo snel mogelijk naar de spoedafdeling kan bewegen. “We merken dat er een nauw contact is met de collega-artsen enerzijds en de ambulanciers anderzijds. Het onderlinge respect en begrip is groot. De collega’s weten en zien ook dat het label niet enkel een positief effect heeft op de zorg, maar ook op ons ziekenhuis”, zegt spoedarts Eefje Verwulgen.

Elke aanwezige zorgverlener draagt een hesje met een bepaalde kleur, die correspondeert met de taken die hij op dat moment heeft.
Communicatiedienst AZ Sint-Jozef Elke aanwezige zorgverlener draagt een hesje met een bepaalde kleur, die correspondeert met de taken die hij op dat moment heeft.