(Bijna) iedereen blij met komst ringweg

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN MALLE

Zwaar vrachtverkeer rijdt door het centrum van Malle. Dat moet met de komst van de ringweg binnenkort definitief verleden tijd zijn.
Laenen Zwaar vrachtverkeer rijdt door het centrum van Malle. Dat moet met de komst van de ringweg binnenkort definitief verleden tijd zijn.
De dorpscentra van Westmalle en Oostmalle zijn verzadigd. Het dossier van de ringweg ligt al decennia op tafel. De plannen die eerder deze legislatuur werden voorgesteld, werden niet door iedereen positief onthaald.

Harry Hendrickx (DBM) ziet net als de andere partijen de ringweg graag komen. Hij verwijst ook naar de twee doden die er in 2017 vielen door een ongeval met een vrachtwagen. "Het tracé ligt er al tientallen jaren met dus ook de aansluiting op de industrie. Uiteraard moeten we bij de aanleg aandacht hebben voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. En als de ringweg er ligt, willen we vrachtwagensluizen zodat er geen doorgaand zwaar verkeer meer door de dorpscentra kan komen."


N-VA is ook voorstander van de ringweg. "We willen een kwaliteitsvolle aanleg van de ring op basis van actuele gegevens", zegt Sanne Van Looy. "Daarom hebben we het plan van het RUP Hooyberg laten aanpassen zodat er ruimte is gecreëerd om de ringweg ondergronds en op aanvaardbare afstand van Maris Stella aan te leggen. De ondergrondse aanleg is nodig om veiligheidsrisico's voor fietsers uit te sluiten. Daarnaast willen we ook een vrachtwagenschild om het vrachtverkeer om te leiden en een voldoende grote groene buffer."


Alex Van Loon van Progressief wil dat de aanleg van de ringweg - die er moet komen - toch opnieuw onderzocht wordt. "Wij gaan ermee akkoord dat de omleidingsweg rond Zoersel wordt aangesloten op het industrieterrein van Malle, maar wij willen geen doorgaand vrachtvervoer tussen de twee autosnelwegen (E19 en E34). Om nu al vrachtvervoer te verminderen in de dorpskern van Oostmalle, stelt Progressief Malle voor om een verbod op doorgaand vrachtvervoer in te stellen op de N14 tussen Zoersel en Rijkevorsel, op de N153 tussen Wechelderzande en Sint-Lenaarts én de N133 (de Brechtsesteenweg)." Paul Van Ham van Oost-West wil toch dat de absolute noodzaak nog eens onderzocht wordt. "Gaat een ringweg niet juist extra verkeer aantrekken?"


Wim Vervloet van Vlaams Belang is dan weer grote voorstander, maar ijvert ook voor de ondertunneling aan Maris Stella. Een mening die ook Pieter Van Boxel van Lijst Van Boxel is toegedaan. "LVB kiest voor een 'ringweg in de diepte', aangevuld met geluidswanden, ongelijkvloerse kruisingen en ter hoogte van de wijken een groene overkapping." (VTT)