Weer hoop in strijd tegen bedrijfsbelasting

Bart Van Hulle (Open Vld) voert zijn strijd verder tegen de belasting op economische bedrijvigheid in Maldegem. De auditeur van de Raad Van State geeft hem alvast gelijk.


"Als de Raad van State het advies van de auditeur volgt, dan zal de gemeente Maldegem de belastingen moeten terugbetalen aan alle Maldegemse bedrijven", zegt Bart Van Hulle. "Je moet mensen niet belasten die welvaart, werkgelegenheid en inkomsten naar de gemeente brengen. Wanneer de gemeente moet terugbetalen, gaat het om 700.000 euro." Het gaat op dit moment enkel maar om een advies van de auditeur. Of de Raad van State dat ook zal volgen, is afwachten. "Wij laten ons natuurlijk ook juridisch bijstaan", zegt schepen van Financiën Frank Sierens (CD&V). "Lasten moeten over alle schouders verdeeld worden. We hebben de belasting al gevoelig aangepast, na overleg met handel, industrie en landbouw. We wachten de beslissing van de Raad van State af. Maar dan bestaan nog andere juridische stappen." (JSA)