Vzw De Redekiel voelt zich gepasseerd na doorstart jeugdhuis: “Nood aan overleg met de gemeente”

De Redekiel.
Michel Moens. De Redekiel.
De aangekondigde doorstart van het Maldegemse jeugdhuis De Redekiel zorgt voor wrevel tussen de gemeente en de vzw De Redekiel. De vzw vindt dat ze te weinig betrokken worden bij de plannen die de gemeente heeft met het jeugdhuis. 

In juni vorig jaar ging het jeugdhuis De Redekiel dicht na problemen met vandalisme en drugs. Na maanden windstilte maakte het gemeentebestuur vorige week bekend dat er een tienerwerking op woensdagnamiddag werd opgestart om zo het jeugdhuis van Maldegem nieuw leven in te blazen. Over een nieuwe samenwerking met de vzw JH De Redekiel werd echter nog met geen woord gerept.

“Wij voelen ons in snelheid gepakt door het gemeentebestuur”, zegt Jasper Standaert in naam van vzw De Redekiel. “Zonder waarschuwing werd de tienerwerking opgestart in naam van Jeugdhuis de Redekiel. Bovendien is er voor onze bestuursleden geen toegang meer tot het gebouw, terwijl de tienerwerking van het OCMW gebruik maakt van ons los meubilair en andere eigendommen, dit zonder overeenkomst. Onze vzw gaat niet akkoord met de aanstelling van OCMW-medewerkers die slechts een klein gedeelte van hun takenpakket kunnen besteden aan de werking van het jeugdhuis.”

Klachten

Ook op de aantijgingen rond vandalisme en drugs wil de vzw reageren. “Het klopt dat er in het voorjaar van 2019 veel klachten waren van omwonenden en andere gebruikers op de site”, zegt Jasper. “Ons bestuur had op dat moment echter geen vrije toegang meer tot het gebouw en was niet in staat om voldoende toezicht te houden op de site door het ontbreken van een beroepskracht. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn dat onze vzw verantwoordelijk wordt gesteld voor deze incidenten. We hopen alsnog op een overeenkomst met het gemeentebestuur, zodat de werking opnieuw kan worden opgestart. Daarnaast hopen we dat er opnieuw een beroepskracht kan worden aangesteld binnen de vzw, dat is de beste oplossing om de jarenlange verwaarlozing van het jeugdhuis in Maldegem terug te draaien.”

Jeugdschepen Glenn Longeville (Open Vld) vindt de kritiek onterecht. “We willen met een propere lei beginnen in ons jeugdhuis. Eerst moet er een basiswerking met duidelijke afspraken zijn en van daaruit kunnen we verder werken. Wij staan zeker open om in overleg te treden met vzw De Redekiel. Het jeugdhuis van Maldegem moet terug toegankelijk zijn voor alle jongeren van onze gemeente, iedereen die hier wil aan meewerken is welkom.”