Sporthal en jeugdhuis wijken voor 70 gezinnen

NA PROTEST TOCH OOK 23 OPENBARE PARKEERPLAATSEN VOORZIEN

Het oude jeugdhuis (r.) en de oude sporthal (l.) moeten volgend jaar al plat.
Joeri Seymortier Het oude jeugdhuis (r.) en de oude sporthal (l.) moeten volgend jaar al plat.
Jeugdhuis De Redekiel en sporthal Van Cauteren in de Bloemestraat in Maldegem maken plaats voor zeventig nieuwe gezinnen. De twee uitgeleefde gebouwen gaan volgend jaar plat. In de plaats komt een blok met 62 assistentiewoningen en een meergezinswoning met acht appartementen. Er is de voorbije maanden veel protest gerezen omdat de parking verdwijnt. Maar ook in het nieuwe project komen 23 publieke parkeerplaatsen.

De gemeente Maldegem gaat voor het project van de Bloemestraat in zee met projectontwikkelaar Brodi uit Antwerpen. Die voorziet op een lap grond van 8.000 vierkante meter twee gebouwen: één gebouw is een groep van erkende assistentiewoningen met 62 woongelegenheden. Ernaast komt nog een meergezinswoning met acht gewone appartementen. "In de blok voor de 62 assistentiewoningen komt er ook een ontmoetingsruimte en een buurtwinkel. De bouwvolumes moeten passen in de buurt. Op de aansluiting met de Bloemestraat en de Noordstraat mag iets hoger gebouwd worden, als soort van poort naar het binnengebied. In het binnengebied komt een groene ontmoetingsplaats, waar een as voor fietsers en voetgangers zal doorlopen. Die loopt van de Noordstraat zo naar de Bloemestraat en de Zilvererf", zegt burgemeester Van den Bussche.

Zo zou de blok met assistentiewoningen er uit zien. Onderaan is er plaats voor een buurtwinkeltje.
Joeri Seymortier Zo zou de blok met assistentiewoningen er uit zien. Onderaan is er plaats voor een buurtwinkeltje.

Protest

Grootste protest de voorbije maanden was er niet voor het verdwijnen van het jeugdhuis en de oude sporthal, maar wel voor de parking met 49 parkeerplaatsen die mee verkocht werd aan de projectontwikkelaar. Heel wat buren zien hun gratis parkeerplekje verdwijnen. "In het nieuwe project hebben we dan ook extra aandacht voor het parkeren", aldus Van den Bussche. "Onder de 62 assistentiewoningen komt een grote ondergrondse parking voor 51 wagens, met ingang via de Bloemestraat. Dat is best wel een grote parking, want bij assistentiewoningen hebben heel wat bewoners geen eigen wagen meer. Enkele ondergrondse garages of parkeerplaatsen zullen dan ook door de buurt gekocht of gehuurd kunnen worden. Maar ook bovengronds blijven er openbare parkeerplaatsen in het nieuwe project. Langs Zilvererf komen er 15 publieke parkeerplaatsen en langs de Noordstraat nog eens acht plaatsen. Ook aan de meergezinswoning met acht appartementen, zullen acht parkeerplaatsen aangelegd worden. Daarnaast zullen ook 64 fietsstalplaatsen en 12 scootmobielplaatsen ingericht worden. En we gaan ook de parking van de technische dienst herschikken, zodat die ook beter gebruikt kan worden door de buurt."


De publieke protestacties tegen het verdwijnen van de parkeerplaatsen zijn wat uitgedoofd, maar de tegenstanders zijn nog altijd niet tevreden. "Maar de site is verkocht en de projectontwikkelaar kan zijn ding doen. Wat hebben wij als kleine burger nu nog te zeggen?", klinkt het daar.

Vaart zetten

De plannen krijgen nu stilaan vorm. Binnenkort wordt de bouwaanvraag ingediend en moet nog een openbaar onderzoek gehouden worden. De projectontwikkelaar wil vaart zetten achter het project, dus gaan de sporthal en het jeugdhuis ten laatste volgend jaar al tegen de vlakte. "Wanneer het nieuwe bouwproject er staat, verwelkomen we 70 nieuwe gezinnen in ons centrum", zegt schepen Valerie Taeldeman (CD&V). "Allemaal mensen die op wandelafstand van ons centrum zullen wonen. Zeker een stimulans voor onze middenstand en horeca."