Protest blijft groeien, maar beslissing is definitief: gemeenteschool Kruipuit wordt overgenomen

Ultieme poging om overname nog tegen te houden mislukt

Een beeld van de school Kruipuit, toen de leerlingen daar twee jaar geleden nieuwe wilgenhutten mochten bouwen.
Michel Moens Een beeld van de school Kruipuit, toen de leerlingen daar twee jaar geleden nieuwe wilgenhutten mochten bouwen.
Het protest klinkt uit zowat elke hoek, maar de beslissing is nu definitief: de gemeenteschool Kruipuit in Adegem wordt overgenomen. CD&V probeerde de school tijdens de gemeenteraad nog in handen van de gemeente Maldegem te houden, maar dat lukte niet. Ook vanuit de school zelf en bij de ouders klinkt de ongerustheid steeds luider. “Toch doen we dit net om de toekomst van de school veilig te stellen”, zegt burgemeester Bart Van Hulle.

Niets waar momenteel in Maldegem meer over gesproken wordt dan de overname van de gemeenteschool Kruipuit. Het nieuwe gemeentebestuur zoekt een overnemer, en dat wordt wellicht het GO gemeenschapsonderwijs. In de wandelgangen klinkt dat de overeenkomst op 10 februari al getekend zou worden. CD&V Maldegem wilde de overname op de gemeenteraad nog tegenhouden, maar dat lukte niet. De drie oppositiepartijen CD&V, Groen en Vlaams Belang staan op één lijn, maar de meerderheid van Open Vld, N-VA en Merlaan zet door: de gemeenteschool Kruipuit wordt nu definitief overgenomen.

De gemeente Maldegem zegt dat er voor leerkrachten en kinderen niets zal veranderen, maar de ouders zijn toch ongerust. “Wij maken ons ernstige zorgen over deze beslissing”, zegt Bart Verloo als voorzitter van het oudercomité. “Een school is geen bedrijf. Een school is een sociaal weefsel dat bestaat uit geëngageerd personeel, kinderen, ouders, grootouders, familie en buurt. Er is letterlijk niemand om inspraak gevraagd bij deze beslissing. Voor directie en personeel is er veel onduidelijkheid, over de gevolgen van het overstappen naar een andere koepel. Dit alles zorgt ervoor dat er momenteel geen draagvlak is voor deze beslissing. Die werd eenzijdig genomen door burgemeester en schepenen, die daar totaal geen kennis van hebben.”

Een school is geen bedrijf. Een school is een sociaal weefsel dat bestaat uit geëngageerd personeel, kinderen, ouders, grootouders, familie en buurt.

Bart Verloo, oudercomité

Tijdens de gemeenteraad kwam zowat het voltallige personeel van de Kruipuit luisteren naar het debat. Toen de overname er toch doorgeduwd werd, dropen ze ontgoocheld af. “Er is in de school en de buurt totaal geen draagvlak voor de beslissing om de gemeenteschool over te dragen aan een andere koepel”, zegt Marten De Jaeger (CD&V). “Er is maar één reden: de gemeente heeft het met de GO op een akkoord gegooid dat zij de school overnemen, en dat de gemeente dan in de Katsweg een stuk grond kan kopen om daar het nieuwe cultureel centrum op te bouwen.”

Discreet onderhandelen

Ook Groen vat het hele dossier samen als een ruil tussen gronden en mensen. “Die vergelijking maakt me echt boos”, reageert burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “We regelen de overname net uit bezorgdheid voor de school, de kinderen en de leerkrachten. Met deze overname kunnen we de toekomst van de school Kruipuit voor de komende dertig jaar garanderen. Er zijn in onze gemeente meer scholen dan enkel de Kruipuit. Als gemeente willen wij in de toekomst investeren in alle scholen, en iedereen gelijk behandelen. Waarom we niet vroeger iets gezegd hebben? Onderhandelen vraagt nu eenmaal discretie. De overname van de school Kruipuit en de eventuele aankoop van een stuk grond van het GO in de Katsweg zijn twee totaal gescheiden dossiers. Maar tijdens onderhandelingen wordt inderdaad gepraat. En zo kunnen nieuwe opportuniteiten naar boven komen”, zegt burgemeester Van Hulle nog.