Nieuwe belastingverlaging: gezin wint 200 euro per jaar

Maldegem zal de personenbelasting voor de tweede keer deze legislatuur verlagen: van 7,5 naar 6,9 procent. Een gemiddeld gezin van tweeverdieners wint zo ongeveer 200 euro per jaar.

In 2014 liet de ploeg van CD&V en Groen de belastingen in Maldegem al eens zakken van 8 naar 7,5 procent. De algemene belasting van 75 euro per gezin werd toen ook geschrapt. In ruil werden de opcentiemen op onroerende voorheffing (de belasting die je betaalt als je eigenaar bent van een woning, red.) wel zwaar verhoogd van 1.350 naar 1.650 opcentiemen. "Een bewuste keuze om eigendommen meer te belasten en arbeid gevoelig minder", zegt schepen van Financiën Frank Sierens (CD&V). "Door het beleid van de voorbije jaren kunnen we de arbeid vanaf 2018 nu nog minder gaan belasten. We hebben simulaties gemaakt en zien dat een gemiddeld Maldegems gezin van tweeverdieners al snel 200 euro minder belastingen zal betalen. Mooi meegenomen."


Dat het volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn, willen CD&V en Groen niet horen als uitleg. "Dit is vooral het resultaat van vijf jaar goed besturen", zeggen voorzitters Piet Vercruysse (CD&V) en Malik Weyns (Groen). "De verkoop van verouderd, energieverslindend patrimonium leverde twee voordelen op. Voor nieuwe investeringen werden tot hiertoe geen bijkomende leningen aangegaan. We besparen structureel op steeds stijgende energiekosten in deze gebouwen. Er werd heel wat verkocht: de loods achter het politiekantoor, een woning in Middelburg, het Oud Stadhuis en Oud Schepenhuis, site Van Cauteren, de oude rijkswachtkazerne. Midden december wordt de openbare verkoop van het bezoekerscentrum in Middelburg georganiseerd."


De meerderheid zegt later deze maand een begroting 2018 in evenwicht te kunnen voorleggen: "De schulden van de gemeente zijn de voorbije vijf jaar met meer dan één derde gedaald. We zijn er trots op om dankzij ons goed financiële beleid, opnieuw een belastingverlaging te kunnen voorleggen aan de Maldegemnaar." (JSA)