Kruispunt N44 met industriepark veiliger

DOORSTEEK AAN LUXOR SLUIT EXTRA AFSLAGSTROKEN TWEEDE TOEGANG

Wie vanuit het industriepark de N44 op wil, moet vandaag in de Krommewege nog te vaak lang aanschuiven.
Joeri Seymortier Wie vanuit het industriepark de N44 op wil, moet vandaag in de Krommewege nog te vaak lang aanschuiven.
Maldegem zal het kruispunt van de N44 met de toegang tot het industrieterrein veiliger maken. Vanuit het industriepark zal je de N44 niet meer kunnen kruisen om op die manier via het korte stukje Krommewege naar de Aalterbaan te geraken. Dat stukje Krommewege wordt definitief afgesloten. Ook de file van verkeer dat uit het industriepark komt, wordt aangepakt.

Het kruispunt van de Krommewege met de N44 wordt dit jaar volledig heraangelegd. "De grootste ingreep is dat het kruispunt aan de kant van Luxor dicht gaat", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). "Wie vanuit het industrieterrein komt, zal dus niet meer de N44 kunnen kruisen en rechtdoor rijden om op die manier naar het centrum van Maldegem te gaan. Het korte stukje Krommewege tussen de N44 en de Aalterbaan wordt ook te vaak gebruikt als sluipweg. Wanneer de verkeerslichten op de N44 op rood staan voor het verkeer dat moet afslaan naar de Aalterbaan, zie je vaak dat bestuurders gewoon rechtdoor rijden en dan via de Krommewege naar de Aalterbaan rijden. En dat is niet de bedoeling. Het kruispunt van de N44 gaat aan de Luxor dan ook definitief dicht."

Het kruispunt van de N44 met de Krommewege, aan de kant van Luxor, gaat definitief dicht.
Joeri Seymortier Het kruispunt van de N44 met de Krommewege, aan de kant van Luxor, gaat definitief dicht.

Fietspad

Ook aan de kant Krommewege van het industriepark wordt gewerkt. Voor de zwakke weggebruikers komt daar een fietspad van aan het kruispunt met de N44 tot aan de eerste rotonde. "In het eerste stuk Krommewege hebben we vandaag vooral te veel files voor het verkeer dat vanuit het industriepark komt en de N44 op wil", zegt de burgemeester. "We gaan samen met de Administratie Wegen en Verkeer de regeling van de lichten aanpassen. We gaan ook aparte afslagstroken maken, zodat het verkeer meer uit mekaar getrokken wordt. Die maatregelen, samen met het afsluiten van het korte stukje Krommewege, moeten het verkeer op het drukke kruispunt een pak veiliger en vlotter maken."


Het commercieel verkeer van het industrieterrein van Maldegem zal binnenkort nog meer uit elkaar getrokken worden, want er wordt een tweede toegang gemaakt. "We gaan het bedrijventerrein uitbreiden en daarvoor zijn de nodige onteigeningen ondertussen rond", zegt schepen Valerie Taeldeman (CD&V). "Het gaat om een terrein van 35 hectare, waarvan we 15 hectare bruikbare grond hebben om nieuwe bedrijven op te laten bouwen. Het wordt een lokaal en regionaal bedrijventerrein. Dat nieuwe deel industrieterrein willen we ontsluiten langs de N9. Het zou niet mogelijk zijn om nog meer vrachtverkeer naar het kruispunt van de Krommewege met de N44 te sturen. De nieuwe ontsluiting op de N9 komt ongeveer op de plaats waar vroeger de Misty was. Vanaf dan zullen we twee toegangen hebben naar ons industrieterrein, en dat wordt een veel betere situatie", zegt schepen Valerie Taeldeman nog.