Kasteel Bladelin wordt weer zichtbaar

RESTEN TOERISTISCHE ATTRACTIE KOMEN BLOOT TE LIGGEN

Nu is er op de site geen steen van het kasteel te zien. Alleen een toeristisch bord verwijst naar het rijke verleden.
Joeri Seymortier Nu is er op de site geen steen van het kasteel te zien. Alleen een toeristisch bord verwijst naar het rijke verleden.
Het oude kasteel van Pieter Bladelin in Middelburg bij Maldegem wordt volgend jaar weer zichtbaar. Nu zie je op de plaats waar het kasteel in 1448 gebouwd werd letterlijk niets, maar de gemeente Maldegem en de provincie Oost-Vlaanderen leggen volgend jaar de restanten van het kasteel bloot.

Middelburg is het middeleeuws dorpje bij Maldegem, net aan de grens met West-Vlaanderen. Er wonen nog geen duizend mensen, maar het dorpje ademt één en al geschiedenis en charme uit. De grootste troef is de site van het middeleeuws kasteel dat daar ooit stond. Alleen: daar zie je letterlijk geen steen van. Er staat enkel een toeristisch infobord. In het Bezoekerscentrum aan de andere kant van het dorp kan je over het kasteel iets lezen en zie je wat oude opgegraven voorwerpen.


"Daar willen we iets aan doen", zegt burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V). "In het begin van de jaren 2000 waren er onderzoeken en kwamen de restanten van het kasteel bloot te liggen. Maar alles werd na het onderzoek weer dicht gegooid. Er zijn nu plannen om samen met de provincie de restanten van het kasteel op te hogen en dus weer zichtbaar te maken. Op die manier kunnen we ook effectief iets van het vroegere kasteel tonen. We hopen dat dit tegen het volgend toeristisch seizoen al gerealiseerd kan worden. Dat is zeker een toeristische meerwaarde voor het dorp. Het dossier is door de provincie voorbereid, maar we wachten nog vol spanning op de definitieve goedkeuring van de deputatie."


Wat van het oude kasteel wel te zien is, ligt in het Bezoekerscentrum op de Groene Markt in Middelburg. Maar net dat gebouw gaat de gemeente nu verkopen. Maldegem wil zo minstens 208.500 euro verdienen. Een deel van de collectie gaat binnenkort verhuizen naar de Kanunnik Andrieszaal, maar dat is niet het einddoel. Er wordt gezocht naar een nieuwe definitieve locatie. Luidop wil niemand het zeggen, maar het kerkje van Middelburg is op termijn voor velen de ideale stek voor het nieuwe Bezoekerscentrum.

15 jaar geleden lagen resten van het kasteel bloot. Vanaf volgend jaar moeten ze weer te zien zijn.
Repro JSA 15 jaar geleden lagen resten van het kasteel bloot. Vanaf volgend jaar moeten ze weer te zien zijn.

Ruimer

"De verkoop van het huidig Bezoekerscentrum betekent absoluut niet het einde ervan", zegt schepen Marten De Jaeger (CD&V). "We willen het gebouw enkel verkopen omdat we in Maldegem alle oude, niet functionele en energieverslindende gebouwen verkopen. Maar het Bezoekerscentrum in Middelburg moet echt blijven bestaan, maar op een andere locatie, waar we voor een ruimere invulling kunnen zorgen. Naast de vaste collectie moet er ook plaats zijn voor tijdelijke tentoonstellingen, concerten of pakweg een voordracht. We zoeken een nieuwe locatie in het centrum van het dorp: in de buurt van de kerk, pastorij en het gildenhuis. In tussentijd krijgen het Bezoekerscentrum en de informatieborden van de bestaande tentoonstelling een plaats in de Kanunnik Andrieszaal in het dorp. Het andere deel van de tentoonstelling kan eventueel naar het transitdepot van de provincie in Ename, of wordt tijdelijk aan de provincie gegeven voor onderhoud en herstel."