Verkeersenquête N-VA: 36% voelt zich altijd onveilig aan scholen

N-VA Machelen heeft zelf een enquête gehouden omtrent de verkeerssituatie aan de scholen. Volgens de partij is die niet altijd even veilig en op sommige plaatsen zelfs gevaarlijk. Zo blijkt dat 51% van de ondervraagden met de wagen naar school gaat, dit terwijl 91% van hen in onze gemeente woont. Opmerkelijk is dat maar 6% met de fiets komt. Er is ook maar 10% van de mensen die zich echt veilig voelen aan de scholen, 36% voelt zich altijd onveilig. Voornamelijk druk verkeer (23%), roekeloos verkeer (19%), slechte verkeerssituatie (17%) en weinig parkeerplaats (16%) zijn de hoofdoorzaak.

Zone 30

Op het voorstel om de zone 30 uit te breiden rondom de scholen werd twijfelachtig gereageerd. 44% zei resoluut neen, 33% ja. Een voorstel om straten rondom de scholen tot eenrichtingsverkeer in te stellen werd dan beter onthaald; 62% zei ja en 26% neen.


De cijfers rond het plaatsen van verkeersremmers werden gelijkmatig verdeeld; 39% zei ja, 32% misschien en 28% neen. Tot slot vindt 55% van de ondervraagden dat meer gemeenschapswachten een nuttige zaak zouden zijn. De N-VA afdeling zal met deze bevindingen nu verder kijken hoe concrete plannen kunnen opgemaakt worden om de verkeersveiligheid rond de scholen te verbeteren. (DBS)