Slechts 1 op 3 ondernemers tevreden over gemeentebestuur

Machelen


Volgens een enquête van werkgeversorganisatie Voka Vlaams-Brabant zijn slechts 1 op 3 ondernemers echt tevreden met hun gemeentebestuur. De cijfers liggen lager dan het gemiddelde van Vlaanderen, waar 40% van de werkgevers aangaf tevreden te zijn.


In Machelen (34%) is het knelpunt mobiliteit. "Dat mag niet verbazen in onze regio want elke dag staan we massaal stil in en rond Machelen", zegt Christophe Pierre, voorzitter van Voka Regio Kanal. "Maar dat neemt niet weg dat men er blijvend op moet inzetten, want de situatie wordt ieder jaar erger. Daarnaast willen de ondernemers graag wat meer overleg en communicatie vanuit de gemeente, vooral op het vlak van fiscaliteit."


"Het ondernemerslandschap in Londerzeel kan en moet nog verbeterd worden", zegt Chris Bergmans, voorzitter van Ondernemers Groep Londerzeel (OGL) over het Londerzeelse resultaat (31%). "De cijfers tonen dat aan en dat weet het gemeentebestuur ook. We merken dat er de voorbije jaren al stappen in de goede richting gezet zijn. Uiteraard kan niet alles veranderd worden in één legislatuur. Bovendien ligt de oplossing voor een deel van de problemen op een bovenlokaal niveau. Maar dit is wel een signaal om aan te tonen waar de ondernemers van wakker liggen." (DBS/RDK)