Merelplein wordt woonerf

Om de veiligheid en leefbaarheid van de wijk te verhogen, wordt het Merelplein ingericht als woonerf. De snelheid binnen het woonerf wordt beperkt tot 20 km/uur. Voetgangers mogen op de rijbaan wandelen en kinderen mogen er op spelen, zonder het verkeer nodeloos te belemmeren. Parkeren mag enkel op parkeerplaatsen die voorzien zijn van de letter P. Het aantal parkeerplaatsen (zo'n 85 de Merelparking inbegrepen) blijft onveranderd. De maatregel gaat in van zodra de nodige verkeersborden worden geplaatst. Het woonerf loopt vanaf de Peutiesesteenweg tot de Merelparking. De verbindingsweg naar de Merelparking en de parking vallen erbuiten. Links loopt het woonerf door tot aan de Lijsterstraat. De verbindingsweg naar de Lijsterstraat en de twee zijarmen naar de garages vallen er binnen, de Lijsterstraat zelf valt er buiten.


(DBS)